Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Wniosek Prezydenta związany był z wątpliwościami zgłoszonymi przez organizacje społeczne. Opiniodawcy podkreślili, że przebieg prac legislacyjnych nie przewidywał możliwości wystosowania oceny. W uzasadnieniu wniosku do TK Prezydent podkreślił, że naruszenie trybu konsultacji założeń i projektów ustaw podlega ocenie Trybunału Konstytucyjnego z perspektywy zasady praworządności.

Zgodnie z przepisami możliwe są 3 scenariusze, zgodnie z którymi Trybunał Konstytucyjny może orzec, że projekt ustawy zakładający zniesienie limitu dla składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zostanie uznany za:

  • zgodny z Konstytucją, co spowoduje powstanie obowiązku podpisania ustawy przez Prezydenta;
  • niezgodny z ustawą zasadniczą, w którym to przypadku Prezydent odmówi podpisania ustawy;
  • częściowo niezgodny z Konstytucją: Prezydent będzie mógł podpisać ustawę z pominięciem przepisów sprzecznych lub skierować ustawę do Sejmu w celu usunięcia niezgodności.

Wątpliwości zgłoszone przez organizacje pracowników i pracodawców oraz Prezydenta RP zostaną rozpatrzone przez Trybunał Konstytucyjny 10 lipca 2018 r. TK rozpozna sprawę w pełnym składzie pod przewodnictwem sędzi Julii Przyłębskiej.

Poinformujemy Państwa o rozstrzygnięciu Trybunału Konstytucyjnego oraz argumentach przedstawionych przez skład orzekający.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorami artykułu:

Agnieszka Piątek
konsultant w Crido Taxand
Agnieszka.Piatek@crido.pl

 

Łukasz Bączyk
manager w Crido Taxand
Lukasz.Baczyk@crido.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *