Zapisz się na newsletter

Wybierz newsletter:


 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Crido Taxand sp. z o.o. oraz inne spółki z grupy Crido, które na dzień dzisiejszy stanowią ->ROZWIŃ LISTĘ (łącznie Administratorzy Danych Osobowych).

  Crido Taxand spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000241059;

  Crido FR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000374911;

  Crido Business Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000407068;

  Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000446858;

  Crido Corporate Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000696221.

  Crido spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000721614;

 • Administratorzy Danych Osobowych przetwarzają Twoje dane w celu wysyłania informacji marketingowej od danego Administratora Danych Osobowych, jak również informacji o dostępnych usługach i projektach prowadzonych przez Administratorów Danych Osobowych, informacji typu „tax and legal alert”, informacji o organizowanych przez Administratorów Danych Osobowych wydarzeniach oraz innych informacji branżowych, w tym wysyłania do Ciebie newslettera.
 • Twoje dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu usług własnych Administratorów Danych Osobowych, w tym doskonalenie naszej komunikacji marketingowej oraz dopasowywanie jej treści do Twoich zainteresowań oraz na podstawie art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne, czyli wyrażonej zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od Administratorów Danych Osobowych.
 • Podanie danych dla celów wskazanych powyżej jest dobrowolne i bezterminowe, jednakże bez ich podania nie będziesz jednak mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać drogą elektroniczną komunikacji marketingowej od Administratorów Danych Osobowych.
 • Wszelkie dane osobowe podane w ramach niniejszego formularza przetwarzane będą wyłącznie przez okres niezbędny dla realizacji celów przetwarzania (prowadzenie działań marketingowych usług i produktów własnych Administratorów Danych Osobowych) albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte z baz danych Administratorów Danych Osobowych niezwłocznie po zakończeniu przetwarzania w celach wskazanych powyżej albo po wyrażeniu przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody;
 • W każdej chwili przysługuje Ci prawo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail poprzez kliknięcie w podany w wysyłanej wiadomości link rezygnacji, ale wtedy nie będziesz otrzymywać drogą elektroniczną komunikacji marketingowej od Administratorów Danych Osobowych.
 • Przysługuje Ci prawo do żądania od każdego z Administratorów Danych Osobowych zapewnienia łatwego dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawie do przenoszenia danych.
 • Udostępnione dane osobowe mogą podlegać profilowaniu w ramach działalności prowadzonej przez Administratorów Danych Osobowych, dla realizacji celów, dla których dane osobowe zostały zebrane, nie będą jednak podlegać automatycznemu podejmowaniu decyzji;
 • W przypadku, gdy przetwarzanie danych obejmuje obszar poza Unię Europejską, będzie się ono odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przepisami właściwymi dla ochrony Twoich danych osobowych.

Istnieje możliwość wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych.