Zapisz się na newsletter

Wybierz newsletter:


Administratorem danych podanych w powyższym formularzu jest Crido Taxand Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-132), ul. Grzybowska 5 A. W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody w ramach klauzuli marketingowej, administrator danych jest uprawniony do udostępniania danych innym spółkom z grupy kapitałowej Crido tj. Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp. k. oraz Crido Business Consulting Sp. z o.o. (adres siedziby ww. podmiotów: ul. Grzybowska 5 A, 00-132 Warszawa).

Informujemy, iż udostępnianie danych jest dobrowolne. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U.2015.2135), które to uprawnienia przysługują w stosunku do Administratora danych oraz każdego z ww. podmiotów.