Wzór powiadomienia CBC

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się robocza wersja wzoru powiadomienia CBC w formie dokumentu elektronicznego w celu ułatwienia podatnikom wywiązania się z obowiązku nałożonego ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: Ustawa), a także w celu ujednolicenia zakresu przekazywanych informacji. Została opublikowana również instrukcja, która zawiera opis elementów oraz wskazówki dotyczące jego wypełnienia.

Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów możemy się również spodziewać formularza interaktywnego CBC-P.

Dla przypomnienia art. 86 ust. 1 Ustawy zawiera regulacje dotyczące powiadamiania właściwych organów Rzeczypospolitej Polskiej przez jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów (zlokalizowane w Polsce), jaką rolę posiadają w związku z przedmiotową sprawozdawczością (jednostka dominująca, wyznaczona jednostka, inna jednostka, składająca informację o grupie podmiotów w związku z regulacjami dotyczącymi tzw. wtórnej sprawozdawczości). Jeśli dana jednostka nie ma obowiązku złożenia informacji o grupie podmiotów, przekazuje informację na temat jednostki raportującej, w tym wskazuje państwo, w którym zostanie ta informacja przekazana.

Obowiązek złożenia powiadomienia CBC za sprawozdawczy rok obrotowy 2016 wystąpi jedynie w odniesieniu do jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów, która będzie objęta obowiązkiem złożenia informacji o grupie podmiotów w związku z art. 83 Ustawy (albo skorzysta z opcji przewidzianej w art. 104 ust. 4 Ustawy) lub analogicznej informacji w innym państwie lub terytorium.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy, powiadomienia CBC składa się najpóźniej w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego, przy czym dla roku sprawozdawczego 2016 będzie to termin wynikający z przepisu przejściowego, tj. w tym przypadku powiadomienie CBC należy złożyć najpóźniej w terminie 10 miesięcy od ostatniego dnia tego sprawozdawczego roku obrotowego.

Warto również pamiętać, że Ustawa przewiduje kary za brak złożenia powiadomienia. Karę pieniężną będzie nakładał Szef Krajowej Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 milion PLN, uwzględniając rodzaj i zakres naruszenia oraz dotychczasową działalność podmiotu oraz jego możliwości finansowe.

Link do komunikatu

Link do wzoru powiadomienia CBC


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.

Ewelina Stamblewska-Urbaniak

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *