Wyzwania dla branży e-papierosów

Akcyza od e-papierosów

Opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakłada wprowadzenie akcyzy od tzw. e- papierosów. Precyzując, projektodawca zamierza od 1 stycznia 2018 r. objąć podatkiem akcyzowym płyn do papierosów elektronicznych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, objęcie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych jest podyktowane tym, że obecnie e-papierosy stanowią substytut tradycyjnych wyrobów tytoniowych. Zdaniem Ministra Rozwoju i Finansów opodatkowanie akcyzą zwykłych papierosów przy jednoczesnym braku opodatkowania papierosów elektronicznych stanowi nierówne traktowanie produktów substytucyjnych.

Co ciekawe, pomimo powyższego uzasadnienia, projektodawca jednakowo traktuje płyny zawierające nikotynę jak również te, które nikotyny nie zawierają. Każdy roztwór wykorzystywany w papierosach elektroniczny ma zostać opodatkowany akcyzą.

Warto wskazać, że podobne rozwiązanie zostało zastosowane przez Włochy w 2014 roku.  Wówczas wprowadzono opodatkowanie akcyzą płynów do e- papierosów, niezależnie od zawartości nikotyny. Niemniej jednak na skutek skargi do trybunału konstytucyjnego, włoskie przepisy w powyższym zakresie uległy zmianie. Obecnie we Włoszech akcyzą objęte są jedynie płyny zawierające nikotynę.

Dodatkowo projektodawca powinien rozważyć również, w jaki sposób organy celne będą identyfikować liquidy niezawierające nikotyny oraz udowadniać, że płyn jest przeznaczony akurat do użytku w e-papierosie, a nie przykładowo w przemyśle spożywczym.

Przesunięcie rynku do szarej strefy

Doświadczenia Włoch z e-papierosami, stanowią również dobry przykład w zakresie projektowanej stawki akcyzy oraz możliwości rozwoju szarej strefy.

Zgodnie z obecnym brzmieniem projektu stawka akcyzy dla płynu do papierosów elektronicznych ma wynosić 0,7 zł/ml płynu.

Tak wysoka stawka akcyzy została ostro skrytykowana przez branże e-papierosów, która obawia się o swoją przyszłość.

Zgodnie z raportem opublikowanym na stronie internetowej Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (dalej: „ZPP”) proponowana stawka akcyzy może mocno nadwyrężyć rynek e-papierosów. ZPP zwraca uwagę, że proponowana stawka akcyzy może spowodować znaczny wzrost cen, co w świetle braku podatku na płyny do e-papierosów w większości krajów UE oraz łatwy transport w ramach strefy Schengen, może skutkować przesunięciem rynku do szarej strefy. Na potwierdzenie swojej tezy ZPP przywołuje doświadczenia innych krajów unijnych tj. Włochy czy Portugalia.

Doświadczenia Włoch stanowią w tym przypadku doskonały przykład, bowiem wprowadzenie akcyzy we Włoszech nie tylko nie przyniosło stronie rządowej spodziewanych wpływów do budżetu, ale również skutkowało znacznym osłabieniem konkurencyjności włoskich przedsiębiorstw oraz zmniejszeniem liczby sklepów e-papierosowych. Dlatego też projektodawca powinien starać się unikać błędów popełnionych przez poprzedników.

Nowe obowiązki dla przedsiębiorców

Bez wątpienia wysoka stawka akcyzy może stanowić duży problem dla branży, niemniej jednak warto zwrócić uwagę, że samo objęcie płynu do papierosów elektronicznych reżimem podatku akcyzowego  będzie stanowić dla przedsiębiorców duże wyzwanie. Branża będzie musiała zapoznać się z regulacjami z zakresu podatku akcyzowego oraz obowiązującymi ją procedurami tj. procedura zawieszenia poboru akcyzy czy skład podatkowy. Prowadzenie działalności w branży e-papierosów będzie wiązało się z dużo większym niż dotychczas formalizmem.

***

Jutro mija termin na złożenie uwag do projektu przez organizacje zrzeszające przedsiębiorców.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *