Wypłata zysku niepodzielonego po podziale (GAAR) – kolejna odmowa wydania opinii zabezpieczającej

Wczoraj – 23.05.2017 r. – na stronie MF została opublikowana kolejna odmowa wydania opinii zabezpieczającej.

Schemat restrukturyzacji analizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) obejmował:

  • Krok 1: Podział przez wydzielenie spółki operacyjnej (A), w której nagromadzone były zyski niepodzielone z lat ubiegłych z alokacją tych zysków do spółki przejmującej (B) w ramach majątku wydzielanego;
  • Krok 2: Przekształcenie spółki przejmującej (B), do której alokowane były zyski niepodzielone spółki dzielonej (A) w spółkę komandytową.

Zdaniem Szefa KAS wskazany schemat restrukturyzacji na podstawie przedstawionych okoliczności może być uznany za sztuczny i prowadzący do osiągniecia korzyści podatkowej sprzecznej z celem ustawy. Tym samym, odmowa wydania opinii zabezpieczającej jest uzasadniona.

Oceniając w ten sposób transakcję, Szef KAS wskazał, że:

  • w wyniku podziału spółki operacyjnej (A) i wydzielenia majątku do spółki przejmującej (B), w tej ostatniej powstał kapitał zapasowy wynikający z nadwyżki wartości rynkowej przejętych aktywów od spółki dzielonej (A) nad wartością nominalną nowoutworzonych udziałów (agio), wyemitowanych przy podziale. Agio z podziału w spółce przejmującej (B) nie spełnia definicji tzw. niepodzielonych zysków chociaż ekonomicznie odpowiada wartości dawnych zysków niepodzielonych spółki operacyjnej, która uległa podziałowi (A);
  • w konsekwencji, w wyniku przekształcenia spółki przejmującej (B) w spółkę komandytową (do której alokowane jest „podziałowe agio”) wartość dawnych zysków niepodzielonych spółki operacyjnej (A) nie zostanie opodatkowana.

W rezultacie będzie to prowadziło do bezpodatkowej dystrybucji zysków niepodzielonych do wspólników, co może być ocenione jako korzyść podatkowa.

Z uwagi na to, zdaniem Szefa KAS, planowana restrukturyzacja powinno zostać uznane za sztuczną, jako że bardziej odpowiednia czynność zmierzająca do dystrybucji do wspólników zysków niepodzielonych z lat ubiegłych prowadziłaby do opodatkowania tego zysku PIT / CIT po stronie wspólników.

Jako czynność odpowiednią Dyrektor KAS uznał reorganizację, w której:

  • w kroku 1 dochodzi do podziału spółki operacyjnej (A) tj. ze spółki operacyjnej (A) wydzielony jest wprawdzie majątek do spółki przejmującej, ale bez zysków niepodzielonych;
  • w kroku 2 spółka operacyjna (A – nie spółka przejmująca B jak w schemacie) jest przekształcana w spółkę komandytową, co skutkuje opodatkowaniem niepodzielonych zysków u wspólników spółki dzielonej (A).

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *