Walki z szarą strefą ciąg dalszy – zmiany w KKS

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawiła się informacja na temat długo zapowiadanego projektu zmieniającego Kodeks Karny Skarbowy. Projektowane zmiany ukierunkowane są na redukcję szarej strefy (która według szacunkowych danych na lata 2010-2015 wynosiła 12-14% PKB) poprzez wprowadzenie rozwiązań utrudniających możliwość uniknięcia odpowiedzialności karnej skarbowej za popełniane wykroczenia i przestępstwa.

Choć sam projekt nowelizacji nie został jeszcze opublikowany i na chwilę obecną nie znamy szczegółów rozwiązań, to wśród proponowanych zmian mają się znaleźć między innymi:

  • ograniczenie możliwości korzystania z instytucji tzw. czynnego żalu;
  • ograniczenie możliwości korzystania z instytucji wyłączenia odpowiedzialności karnej skarbowej poprzez złożenie korekty deklaracji podatkowej;
  • wydłużenie okresów przedawnień przestępstw i wykroczeń skarbowych;
  • obostrzenie odpowiedzialności karnej skarbowej przy przestępstwach skutkujących uszczupleniem należności o dużej wartości;
  • wprowadzenie karalności przygotowania do popełnienia przestępstwa;
  • podniesienie najniższej liczby stawek dziennych, które mogą być nałożone przy orzeczeniu kary grzywny;
  • rozszerzenie możliwości przepadku przedmiotów pochodzących z przestępstwa;
  • wprowadzenie karalności nowych przestępstw (takich jak paserstwo towarów pochodzących
    z nielegalnej produkcji, posiadania, przechowywania, przewożenia, przesyłania lub przenoszenia podrobionych lub przerobionych znaków akcyzy lub udostępniania w ramach czynów zabronionych środków, nieruchomości bądź pomieszczeń).

Wspomniane zmiany zakładają również rozszerzenie stosowania instytucji dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w przypadku przestępstw skarbowych (w tej chwili jest ona ograniczona tylko do przestępstw niezagrożonych karą ograniczenia lub pozbawienia wolności).

Z ostateczną oceną nowelizacji oraz proponowanych rozwiązań należy się wstrzymać do momentu opublikowania projektu (zgodnie z informacjami uzyskanymi przez nas w Ministerstwie Sprawiedliwości na chwilę obecną ciężko przewidzieć datę publikacji, gdyż wciąż trwają pracę nad ostateczną wersją), jednak już na tym etapie widać intencję ustawodawcy, którą z pewnością jest zaostrzenie polityki karnej skarbowej i pobudzenie aktywności organów w tym zakresie. Informacja o projekcie jest dostępna pod tym linkiem.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *