23 listopada 2016 r. Prezydent podpisał tzw. ustawę o innowacyjności

Wczoraj Prezydent podpisał tzw. ustawę o innowacyjności.

W założeniach ustawa ma zachęcać do realizacji prac badawczo-rozwojowych i wspierać polską innowacyjność.

Wśród najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji można wskazać:

  • zwiększenie limitu kosztów kwalifikowanych do 50% w przypadku wszystkich kosztów kwalifikowanych mikroprzedsiębiorców i MŚP oraz kosztów wynagrodzeń dużych przedsiębiorstw; natomiast w przypadku pozostałych kosztów kwalifikowanych dużych przedsiębiorstw – do 30%;
  • rozszerzenie katalogu wydatków uznawanych za koszty kwalifikowane o koszty związane z uzyskaniem patentów na wynalazki, prawa ochronne na wzór przemysłowy i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych poniesione przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa;
  • wyłączenie z opodatkowania wniesienia aportu w postaci komercjalizowanej wartości intelektualnej;
  • wydłużenie możliwości odliczenia kosztów poniesionych na działalność B+R z 3 do 6 lat;
  • zwrot gotówkowy nieodliczonych kosztów kwalifikowanych

Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 stycznia 2017 r.

Niestety, nowelizacja nie usunęła najważniejszych wątpliwości przedsiębiorców realizujących prace B+R i korzystających z ulgi. W tym zakresie pozostaje dalej walka z organami podatkowymi, które kwestionują czasem logiczne i naturalne rozwiązania przedsiębiorców zawężając w efekcie katalog wydatków, które mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *