Ustawa o KAS – nowe zasady prowadzenia kontroli (cz.1)

Wprowadzone od 1 marca 2017 r. przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) poza reorganizacją struktury organów wprowadzają również nowe zasady prowadzenia kontroli.

Weryfikacją prawidłowości rozliczeń podatkowych i bieżącą obsługą podatników nadal będą zajmować się urzędy skarbowe – kontrole będą odbywać się na dotychczasowych zasadach. W przypadku podejrzenia oszustwa podatkowego, szczególnie w obszarze VAT, kontrole mają prowadzić urzędy celno-skarbowe (UCS) (tzw. „twarda kontrola”). Czy to oznacza, że gdy do naszych drzwi zapuka UCS, to powinniśmy się bać? Co do zasady podział ten funkcjonował również dotychczas (inne były bowiem cele i zadania kontroli podatkowej i skarbowej). Jednakże w praktyce zdarzało się nawet, że dwa organy prowadziły postępowanie za ten sam okres. Wraz z wprowadzeniem KAS takie sytuacje mają zostać wyeliminowane. Jednocześnie zwiększony został również zakres uprawnień UCS, co wskazuje na ich „wyspecjalizowany” charakter.

Poniżej prezentujemy zmiany dotyczące zasad prowadzenia kontroli wszczętych przez UCS od 1 stycznia 2017 r. (kontrole wszczęte przed tą datą mają być prowadzone na dotychczasowych zasadach).

  • Kontrola urzędników poza województwem – kontrolerzy z nowo utworzonych urzędów celno-skarbowych zyskali kompetencje do działania na terenie całego kraju, a nie tylko danego województwa. Oznacza to, że przykładowo kontrolę w Warszawie mogą prowadzić urzędnicy z Rzeszowa. Dotychczas przepisy dopuszczały takie rozwiązanie, ale wymagało to upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
  • Brak zawiadomienia – kontrolujący nie muszą już uprzedzać o zamiarze wszczęcia kontroli jak dotychczas. Kontrole mogą rozpocząć od razu w dniu doręczenia upoważnienia do jej przeprowadzenia (dotychczas musieli odczekać 7 dni). W praktyce oznacza to, że podatnicy mają mniej czasu na weryfikację swoich rozliczeń i przygotowanie się do kontroli. Ma to istotne znaczenie np. w przypadku kontroli rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi i obowiązku przedłożenia dokumentacji na wezwanie organu, które obecnie może zostać wystosowane de facto już w dniu wszczęcia kontroli). Tak jak dotychczas, w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wszczęcie kontroli po okazaniu legitymacji służbowej bez konieczności doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.
  • Brak zastosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – w przypadku kontroli prowadzonej przez UCS nie stosuje się zasad określonych w rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, przewidujących m.in. obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli oraz limity ograniczające czas trwania kontroli.

W następnych wpisach poinformujemy Państwa o kolejnych zmianach dotyczących zasad prowadzenia kontroli w związku z wejściem w życie KAS.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *