TSUE zawęża zakres zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do finansowych

W wydanym 26 maja br. orzeczeniu w sprawie C-607/14 (Bookit Ltd) TSUE uznał, że zwolnienie z VAT transakcji dotyczących płatności i przelewów nie ma zastosowania do usługi tzw. „przetwarzania płatności za pomocą karty debetowej lub kredytowej”, świadczonej przez podatnika będącego jej usługodawcą, w wypadku gdy dana osoba kupuje za pośrednictwem tegoż usługodawcy, bilet do kina sprzedawany przez niego w imieniu i na rachunek innego podmiotu, za który osoba ta płaci kartą debetową lub kredytową.

Omawiane orzeczenie jest kluczowe dla wszystkich podmiotów które świadczą usługi korzystając ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT ale również na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38-41 ustawy o VAT (m.in. usługi przetwarzania danych transakcyjnych, usługi pomocnicze do transakcji finansowych), gdyż TSUE dostarczył kolejne przesłanki, które powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie, czy świadczone usługi mogą korzystać ze zwolnienia z VAT. Przede wszystkim TSUE ponownie wskazał, iż czynności techniczne związane z usługami finansowymi nie powinny korzystać ze zwolnienia – nawet jeżeli za ich pośrednictwem inicjowana jest sama transakcja finansowa (przelew). Dodatkowo, TSUE zwrócił uwagę, iż aby uznać daną usługę za zwolnioną z VAT należy przeanalizować, czy jej usługodawca ponosi odpowiedzialność na zasadach specyficznych dla transakcji finansowej oraz czy w przypadku opodatkowania tej usługi istniałyby problemy z ustaleniem właściwej podstawy opodatkowania VAT (co było jednym z powodów zwolnienia z VAT usług finansowych).

Wydane orzeczenie powoduje, iż należałoby ponownie zweryfikować zakres stosowanych przez podatników zwolnień z VAT, w szczególności dla przypadków, w których zwolnienie z VAT następuje na podstawie art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

1 komentarz

  1. Sadzę, że powinno się dążyć do upraszczania prawa. Wszelkie zwolnienia generują problemy, a jeśli zawierają warunki to pole do interpretacji jest ogromne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *