TP: Odpowiedzialność osobista a nowe przepisy o cenach transferowych

Na temat nowych przepisów o cenach transferowych, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 roku, informujemy Państwa na bieżąco już od pewnego czasu. Tym razem chcielibyśmy zwrócić uwagę także na aspekt dotyczący bezpośrednio osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe spółki i składanie oświadczeń dotyczących rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Zgodnie z nowymi przepisami, każdy podatnik zobowiązany do przygotowania dokumentacji cen transferowych wraz z deklaracją podatkową będzie składał oświadczenie o jej sporządzeniu. Na niektórych podatnikach będzie ciążył także dodatkowy obowiązek polegający na złożeniu tzw. uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi, które zawierać będzie szeroki zakres danych o charakterze prowadzonych operacji wewnątrzgrupowych oraz przebytych restrukturyzacjach biznesowych.

Nieprawidłowość informacji zawartych w tych dokumentach, składanych wraz z deklaracją podatkową może skutkować konsekwencjami w zakresie osobistej odpowiedzialności osób podpisujących się pod składanymi dokumentami. Osoby przedstawiająca nieprawdziwe informacje w dokumentach mogą podlegać karze grzywny. Dodatkową karą może być także wpis skazanego do Krajowego Rejestru Karnego. Zwracamy przy tym Państwa uwagę na ostatnią praktykę w zakresie korzystania z kar dotyczących odpowiedzialności osób zaangażowanych w sprawy podatkowe spółki (więcej o tym temacie piszemy w naszym raporcie “Członkowie zarządu na celowniku organów skarbowych”.

Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów należy odpowiednio zadbać o zarządzenie odpowiedzialnością osób zaangażowanych w opracowanie dokumentacji. W szczególności należy zaplanować proces opracowania dokumentacji i gromadzenia danych (czy informacje zawarte w dokumentacji są zgodne z prawdą, w jaki sposób na transakcję patrzą inne działy w firmie) oraz zweryfikować, czy dokumenty otrzymywane od grupy będą kompletne i zgodne z polskimi regulacjami. Odrębną kwestią jest także sposób wewnątrzfirmowego ustrukturyzowania procedury sporządzania dokumentacji, ponieważ może mieć to wpływ na odpowiedzialność osoby podpisującej się pod oświadczeniem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *