TP: Kontrole US cen transferowych w 2016 r.

W ostatnim wpisie z cyklu o kontroli cen transferowych podkreślaliśmy atrakcyjność uprzednich porozumień cenowych (APA), która wynika pośrednio ze wzmożonych kontroli transakcji realizowanych między podmiotami powiązanymi. Aby nie być gołosłownym, dziś prezentujemy wybrane statystyki dotyczące szeroko rozumianych działań kontrolnych podjętych przez Urzędy Skarbowe oraz tak zwane wyspecjalizowane (duże) Urzędy Skarbowe (dalej razem: US) w roku 2016.

W roku 2016 pracownicy US przeprowadzili 376 kontroli podatkowych dotyczących cen transferowych, co stanowi liczbę niemal trzykrotnie większą względem roku 2014; w 2015 roku przeprowadzono natomiast 236 kontroli.

Co istotne, rok 2016 to wciąż okres wzmożonych działań analitycznych ukierunkowanych na typowanie podmiotów do kontroli pod kątem cen transferowych. Abstrahując od czynności analitycznych podejmowanych przez US z obszaru całego kraju, samo Centrum Kompetencyjne Cen Transferowych funkcjonujące w ramach struktur organizacyjnych Izby Skarbowej w Łodzi (dedykowane do wsparcia merytorycznego US), wytypowało dla wyspecjalizowanych urzędów skarbowych 354 podmioty do kontroli. Na dzień 31.12.2016 r. wszczęto kontrole u ok. 30% podatników spośród wytypowanych podmiotów, a spośród wszczętych kontroli ponad połowa zakończyła się już wynikiem pozytywnym, tj. kwestionowaniem cen transferowych.

Warto podkreślić, że dla US zidentyfikowano obszary ryzyka w oparciu o które przeprowadzane są analizy i późniejsze kontrole. Do głównych obszarów ryzyka należą:

  • nadmierne zadłużenie w stosunku do rodzaju prowadzonej działalności,
  • znaczne lub nieproporcjonalne dochody w transakcjach z jurysdykcjami o niskich stawkach podatkowych,
  • kierunek wypłat: spółka matka vs. spółki córki w powiązaniu ze stawkami podatkowymi,
  • wypłaty związane z trudnymi do wyceny przedmiotami (np. licencje, know – how),
  • lokalizacje spółek marketingowych i centrów zakupowych poza krajami rynków zbytu,
  • usługi wsparcia,
  • opłaty restrukturyzacyjne (lub ich nieuzasadniony brak).

US badają wyniki danego podatnika w odniesieniu do standardów branżowych, a w pracy wykorzystują specjalistyczne bazy danych. W 2016 roku łódzkie Centrum Kompetencyjne przeprowadziło ok. 80 analiz porównawczych (benchmarków) w związku z prowadzonymi kontrolami – i to tylko przy użyciu jednej z dostępnych dla US komercyjnych baz.

Nasz komentarz

Z wyżej uzyskanych informacji wynika jednoznacznie, że US doskonalą się poprzez działanie i to zarówno w zakresie prac analitycznych, jak i w prowadzeniu kontroli. W tym miejscu warto zaznaczyć, że poziom wiedzy w zakresie cen transferowych wśród pracowników US wciąż rośnie, toteż podatnik nie powinien oceniać ryzyka własnej działalności w tym obszarze w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych i spory tam rozstrzygane – gdyż zapadające wyroki stanowią konsekwencję czynności kontrolnych podejmowanych w przeszłości (dystans czasowy związany z przemierzeniem ścieżki odwoławczej). Pamiętajmy, że jeszcze do niedawna, zagadnienie cen transferowych znajdowało się znacznie niżej w piramidzie priorytetów kontrolnych, a urzędnicy nie posiadali specjalistycznej wiedzy i wsparcia – chociażby w postaci Centrów Kompetencyjnych.

Na koniec podkreślamy, że zaprezentowane wyżej dane dotyczą czynności podejmowanych wyłącznie przez US i nie obejmują aktywności Urzędów Kontroli Skarbowej, które w swoich działaniach również położyły nacisk na ceny transferowe i szeroko rozumianą optymalizację podatkową. Co więcej, Urzędy Kontroli Skarbowej podobnie jak US również posiadają wsparcie merytoryczne w postaci Centrum Kompetencyjnego, bowiem w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie funkcjonuje Centrum Kompetencyjnego w zakresie cen transferowych oraz optymalizacji podatkowej.

Zaprezentowane we wpisie wybrane informacje i statystyki zostały zaczerpnięte z prelekcji pt. „Ceny transferowe – praktyka administracji”, mającej miejsce podczas 128. Konferencji Podatkowej organizowanej przez Centrum Edukacji i Studiów Podatkowych, Łódź 6 lutego 2017 r.


Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.


NOWOŚĆ na cenytransferowe.taxand.pl!

Wejdź na Weryfikator obowiązków TP i sprawdź,
jakie obowiązki dokumentacyjne będą dotyczyć Twojej Spółki od 2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *