TAXpress: Projekt podatku od sprzedaży opublikowany

Zgodnie z zapowiedziami opublikowany właśnie projekt podatku od sprzedaży detalicznej zakłada opodatkowanie nadwyżki przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę 17 mln zł w skali miesiąca. Innymi słowy, handlowcy, których obroty nie przekraczają wskazanego progu nie zostaną objęci nowym podatkiem.

Uzyskanie obrotów przekraczających wskazany próg będzie oznaczało konieczność zapłaty podatku według stawki 0,8% podstawy opodatkowania rozumianej jako nadwyżka osiągniętych przychodów (czy raczej obroty zaewidencjonowane za pomocą kas fiskalnych) ponad 17 mln zł, o ile podstawa ta nie przekroczyła w miesiącu 170 mln zł. Jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy ten próg, od nadwyżki ponad kwotę 170 mln zł podatnik będzie musiał obliczyć podatek według stawki 1,4%.

Co ważne, sprzedaż przez internet nie została objęta nowym podatkiem. Podobnie jak wydanie towarów w ramach świadczenia usług gastronomicznych.

Podatnik będzie zobowiązany składać deklarację i wpłacać podatek w identycznych terminach jak podatek VAT, czyli do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego podatek dotyczy.

Ustawa trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Po akceptacji trafi pod obrady Rządu i dalej do Sejmu. Ma wejść w życie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *