TAXpress: Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania obejmie również rozliczenia VAT

W ramach prac legislacyjnych nad projektem nowelizacji ustawy z dnia 13 maja 2016 o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, posłowie wprowadzili zmianę, która może istotnie wpłynąć na rozliczenia VAT. W art. 3 nowelizacji wprowadzono propozycję zmiany w ustawie o VAT, która wprowadza klauzulę obejścia prawa podatkowego do systemu VAT. Zgodnie z proponowanymi regulacjami, w  przypadku  wystąpienia  nadużycia  prawa,  dokonane  czynności wywołują jedynie takie skutki podatkowe, jakie miałyby miejsce w przypadku odtworzenia sytuacji, która istniałaby w braku czynności stanowiących nadużycie prawa. Przez nadużycie prawa rozumie się dokonanie czynności,  w  ramach  transakcji, która pomimo spełnienia warunków formalnych ustanowionych  w  przepisach  ustawy,  miała  zasadniczo  na  celu  osiągnięcie korzyści podatkowych,  których przyznanie byłoby sprzeczne z celem,  któremu służą te przepisy.

Co prawda w systemie VAT istniała tego typu klauzula (wynikająca z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE), niemniej jednak nie była ona w praktyce zbyt często stosowana. Problemem nowej regulacji będzie niewątpliwie zakres jej stosowania i rozumienia przez organy podatkowe w kontekście działań podatników (np. w odniesieniu do efektywnych podatkowo łańcuchów dostaw, klasyfikacji usług dla celów VAT, zakresu zwolnienia, itp.). W zakresie VAT nowe przepisy nie wprowadzają instytucji opiniowania przez niezależną radę planowanych działań podatników, stąd ochrona przed nieuzasadnionym stosowaniem nowej klauzuli przez organy podatkowe będzie mniejsza.

Zgodnie z projektem nowelizacji, przepisy wejdą w życie w terminie 30 dni od ich ogłoszenia.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

1 komentarz

  1. No chyba konia z rzędem temu, kto to zinterpretuje.
    Przepis generuje bardzo dowolną interpretację i nie wiem jak to ma zabezpieczyć podatnika przed przed nieuzasadnionym stosowaniem nowej klauzuli przez organy podatkowe

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *