TAXpress: Klauzula obejścia prawa czeka już tylko na podpis Prezydenta

W nawiązaniu do informacji o przyjęciu nowelizacji Ordynacji podatkowej w zakresie klauzuli obejścia prawa podatkowego przez Sejm, informujemy, iż dzisiaj nowelizacja została przyjęta przez Senat bez poprawek. Kolejnym krokiem w procedurze legislacyjnej będzie podpisanie ustawy przez Prezydenta RP oraz jej publikacja. Zgodnie z przepisami przejściowymi ustawa co do zasady wchodzi w życie 30 dni po jej opublikowaniu. Mając na uwadze dotychczasową praktykę legislacyjną należy się więc spodziewać, iż klauzula obejścia prawa podatkowego zacznie obowiązywać od lipca 2016 r. Organy będą jednakże mogły ją zastosować w przypadku, gdy korzyść podatkowa powstanie po wejściu w życie noweli.

Interesuje Cię ten temat? Skontaktuj się z autorem artykułu.

1 komentarz

  1. Powstanie korzyści po wejściu w życie ustawy powoduje, że jednak będą tym obciążone firmy, które podjęły wymienione czynności przed tym okresem, a sama korzyść nastąpi po wejściu w życie ustawy. Poprzednia wersja ustawy wskazywała, że będzie obejmować czynności, które zostaną wykonane po tym terminie. To znacząca różnica.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *