TAXpress: Istotne zmiany w CIT i PIT od 2017 roku

Projekt zmiany ustaw o PIT oraz CIT wraz z uzasadnieniem został dziś zgłoszony przez Ministra Finansów do publicznych konsultacji. Pod koniec marca br. poznamy opinie i rekomendacje podmiotów zainteresowanych proponowanymi zmianami.   

Zapowiadaną wcześniej zmianą jest wprowadzenie 15% CIT dla „małych podatników” (podatnicy których wartość przychodu ze sprzedaży wraz z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1,2 mln euro oraz podatnicy rozpoczynający działalność w danym roku).

Pozostałe istotne propozycje zmian to m.in.:

  • opodatkowanie całej wartości wkładu przy aporcie tj. wartości tego wkładu określonej w umowie lub podobnym dokumencie, nie mniejszej niż wartość rynkowa (efektywnie opodatkowanie tzw. aportu z agio);
  • wprowadzenie tzw. małej klauzuli antyabuzywnej dotyczącej transakcji wymiany udziałów (brak możliwości skorzystania ze zwolnienia dla wymiany udziałów wobec braku „uzasadnionych przyczyn ekonomicznych”);
  • uzależnienie prawa do zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła m.in. odsetek i należności licencyjnych od statusu odbiorcy jako rzeczywistego właściciela  (wprowadzenie tzw. klauzuli beneficial owner);
  • wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej opodatkowanie w Polsce zbycia (również pośrednio) udziałów, akcji, praw w spółkach osobowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, jeśli co najmniej 50% wartości aktywów tych podmiotów pochodzi z nieruchomości położonych w Polsce;
  • wprowadzenie opodatkowania w Polsce dochodów z papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na polskim rynku regulowanym.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że nowelizacja ustaw ma na celu stworzenie warunków przyczyniających się do zwiększania przedsiębiorczości w Polsce. Hasła wspierające to uproszczenie i uszczelnienie systemu podatkowego – powtarzając za ministrem finansów Pawłem Szałamachą.

Będziemy informować o kolejnych zmianach na naszym blogu.

Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się pod linkiem:

http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12282503/12338461/12338462/dokument209682.pdf


Blog Roku 2015_podatkiwbiznesie.pl_zagłosuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *