Dywidenda na rzecz słowackiej spółki komandytowej bez „podatku u źródła” w Polsce

W wyroku z 13 grudnia 2016 r., NSA potwierdził, że wypłata dywidendy z polskiej spółki na rzecz słowackiej spółki komandytowej („komanditná spoločnost”) może podlegać pod zwolnienie dywidendowe. Wątpliwości dotyczyły przede wszystkim ustalania podstawy opodatkowania w słowackim CIT spółki komandytowej. Podstawę… Czytaj więcej »

, , , ,

Nowelizacja VAT: branża finansowa wstrzymuje oddech

Do częstych zmian legislacyjnych już prawie wszyscy są przyzwyczajeni. Czujność podatników w tym zakresie szczególnie wzrasta z końcem roku. Natomiast nauczeni doświadczeniem lat wcześniejszych podatnicy VAT doskonale wiedzą, że warto śledzić na bieżąco proces legislacyjny, żeby na krótko przed wejściem… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Czy po połączeniu nie można wypłacić zwolnionej dywidendy?

Operacje restrukturyzacyjne takie jak połączenia, podziały czy przekształcenia skutkują „zniknięciem” spółki oraz jej udziałów, co często prowadzi do dyskusji, czy warunek ich 2-letniego posiadania (podstawa do zwolnienia wypłacanych dywidend lub odsetek) został spełniony. Koronnym argumentem w tej dyskusji jest hasło… Czytaj więcej »

, ,

Zasady opodatkowania dywidend muszą być jednolite dla wszystkich spółek państw członkowskich

2 września 2015 r. francuski Taxand – Arsene Taxand (www.arsene-taxand.com) uzyskał przed ETS korzystny dla francuskiego klienta wyrok w sprawie  Groupe Steria SCA (C-386/14). Zgodnie z prawem francuskim, dywidendy otrzymane przez spółkę francuską są w praktyce w 95% nieopodatkowane. Wynika to… Czytaj więcej »

, , ,