Zwolnienie z VAT dla usług wsparcia techniczno-organizacyjnego nabywanych przez ubezpieczycieli

Sądy coraz częściej wydają pozytywne dla podatników wyroki w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT dla usług wsparcia świadczonych dla spółek z branży ubezpieczeniowej. W ocenie sądów usługi takie, pomimo technicznego charakteru, stanowią element usługi ubezpieczeniowej, bez którego prawidłowe wykonanie tej usługi byłoby utrudnione. Czytaj więcej »

, ,

TSUE zawęża zakres zwolnienia z VAT dla usług pomocniczych do finansowych

W wydanym 26 maja br. orzeczeniu w sprawie C-607/14 (Bookit Ltd) TSUE uznał, że zwolnienie z VAT transakcji dotyczących płatności i przelewów nie ma zastosowania do usługi tzw. „przetwarzania płatności za pomocą karty debetowej lub kredytowej”, świadczonej przez podatnika będącego… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

MF: Obsługa rachunkowo-księgowa ze zwolnieniem z VAT

Jeśli dany podmiot świadczy tylko usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych oraz innych ewidencji podatkowych lub też przygotowuje deklaracje i zeznania podatkowe ma on prawo do korzystania ze zwolnienia podmiotowego VAT. Takie stanowisko zaprezentował Minister Finansów w najnowszej interpretacji ogólnej.… Czytaj więcej »

,

Usług badań laboratoryjnych z VAT

Z niecierpliwością czekałem, kiedy absurdalnie sformułowany przepis stanie się podstawą równie absurdalnej interpretacji. Minister Finansów w wydanej w połowie grudnia interpretacji uznał, że nabycie usług przeprowadzenia badań laboratoryjnych, świadczonych przez podmiot mający siedzibę w Belgii, będzie stanowiło dla podatnika import… Czytaj więcej »

, , , ,