Preferencje podatkowe w projekcie ustawy o elektromobilności

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Stanowi on pochodną realizacji ogłoszonego niedawno długoterminowego Planu Rozwoju Elektromobilności. Projekt zakłada utworzenie sieci ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów funkcjonujących za pomocą paliw alternatywnych. Do paliw tych… Czytaj więcej »

, , , , ,

Wymiana udziałów – co ze zwolnieniem dla mniejszościowych wspólników?

Ponownie wraca temat wątpliwości dotyczących opodatkowania CIT i PIT mniejszościowych wspólników biorących udział w transakcji wymiany udziałów, czego wyrazem są kolejne pojawiające się rozbieżne stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych. W ramach niniejszego bloga informowaliśmy już kilkakrotnie o tym problemie… Czytaj więcej »

, , , , ,

Nie trzeba płacić podatku od dywidend otrzymanych przed podziałem

Wypłata dywidend jest co do zasady opodatkowana 19% stawką podatku. Może być też zwolniona z opodatkowania m.in. jeśli udziałowiec posiada co najmniej 10% udziałów spółki wypłacającej dywidendę przez nieprzerwany okres 2 lat. NSA uznał, że jeśli udziałowiec wydziela do innej… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

MF wyjaśnia niekorzystne stanowisko ws. wymiany udziałów

24 czerwca br. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską poseł Izabeli Leszczyny wypowiedział się odnośnie skutków podatkowych wymiany udziałów, w sytuacji gdy kilku wspólników wnosi udziały w spółce zależnej do innej spółki jednocześnie, przy czym żaden z nich indywidualnie nie… Czytaj więcej »

, , , , ,

Mini zwolnienie partycypacyjne dla wybranych i dobrze poinformowanych

Innowacyjność jest kluczem do rozwoju gospodarczego, to nie ulega wątpliwości. Wygląda na to, że wiedział o tym również ustawodawca poprzedniej kadencji, bo postanowił stworzyć zachętę podatkową dla spółek zainteresowanych inwestowaniem w podmioty prowadzące prace badawczo-rozwojowe. Ale nie dla wszystkich –… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Zwolnienie z PCC ma zastosowanie tylko w przypadku faktycznego pośrednictwa firmy inwestycyjnej

Ustawa o PCC zwalnia z podatku transakcje sprzedaży praw majątkowych będących instrumentami pochodnymi (a więc np. akcje), pod warunkiem że sprzedaż ta jest dokonywana za pośrednictwem krajowych lub zagranicznych firm inwestycyjnych. Jak to w podobnych sytuacjach bywa, trudności pojawiają się… Czytaj więcej »

, ,

Czy od nieruchomości przeznaczonej do rozbiórki trzeba płacić PON?

Oto pytanie, które zadają sobie inwestorzy nabywający działkę wraz z nieinteresującą ich zabudową, którą planują wyburzyć. Skoro stoi i straszy i nie chcą wykorzystywać jej w prowadzonej działalności, to może podatek o nieruchomości (PON) nie jest konieczny? Zgodnie z przepisami… Czytaj więcej »

, , , , ,