NSA znowu potwierdza, że sprzedaż nieruchomości to dostawa aktywa nie ZCP

Wczoraj zapadł kolejny wyrok NSA potwierdzający, że sprzedaż nieruchomości powinna być klasyfikowana jako sprzedaż aktywa podlegającego opodatkowaniu VAT; nie zaś dostawa ZCP, która jest zwolniona z VAT, natomiast jest opodatkowana PCC. Ostatnio informowaliśmy o podobnym rozstrzygnięciu NSA. Więcej szczegółów na… Czytaj więcej »

, , , ,

W ocenie NSA sprzedaż nieruchomości komercyjnej jednak podlega VAT

Opublikowane dopiero co uzasadnienie do wyroku NSA może się przyczynić do zmiany powstałej niedawno negatywnej praktyki organów podatkowych polegającej na reklasyfikowaniu transakcji, których przedmiotem są nieruchomości komercyjne z dostawy towarów na dostawę zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZORG) niepodlegającą VAT. W ciągu… Czytaj więcej »

, , , ,