NSA: Spółka przejmująca nie uwzględni kosztów wniesionych aportem

W przypadku wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) przepisy podatkowe nie przewidują tzw. sukcesji generalnej. Dla sądu jest to wystarczający argument przemawiający za ograniczeniem prawa do kosztów podatkowych dotyczących zobowiązań przejętych w ramach ZCP. Dla przedsiębiorcy, który otrzymuje aport… Czytaj więcej »

, , ,