PIT w biznesie – śniadanie podatkowe

O planowanych zmianach w PIT i CIT pisaliśmy po ogłoszeniu przez ustawodawcę pierwszej wersji planowanej nowelizacji: Nowelizacja dotyczy również podatników PIT; Projekt zmian w CIT na 2018, czyli krótka instrukcja jak podnieść podatki nie podnosząc stawki Szczególnie istotne z perspektywy… Czytaj więcej »

, , , , , , ,

Dziurawe przepisy o opodatkowaniu odpraw menedżerów 70% stawką PIT

Ekspresowo wprowadzone przepisy o opodatkowaniu wysokich odpraw ustępującej kadry zarządzającej pozostawiają wiele do życzenia. Ostatnie rozstrzygnięcie organów podatkowych wyciąga na światło dzienne ich luki. Pojawiają się pierwsze interpretacje organów podatkowych odnoszące się do nowowprowadzonych przepisów dotyczących opodatkowania 70% stawką odpraw… Czytaj więcej »

, , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Słony podatek od odpraw i odszkodowań w spółkach państwowych

Nowy ustawodawca w trybie ekspresowym proceduje z projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym 65% podatkiem zryczałtowanym miałyby zostać objęte wypłacane przez spółki publiczne: odszkodowania przyznane na podstawie przepisów o zakazie konkurencji –… Czytaj więcej »

, , , ,

Czy członek zarządu bądź rady nadzorczej musi otrzymywać wynagrodzenie?

Polska spółka kapitałowa działająca w branży automotive nie wypłaca wynagrodzenia swojemu członkowi zarządu, zgodnie ze swoją polityką korporacyjną. Brak wynagrodzenia wypłacanego przez Spółkę wynika z tego, iż członek zarządu został „oddelegowany” do pełnienia czynności zarządczych w Spółce przez jej wspólnika… Czytaj więcej »

, , , , , , ,