Należyta staranność w VAT: NSA znów po stronie podatników

Organy podatkowe, badając dochowanie przez podatnika należytej staranności, nie mogą koncentrować się na ogólnym spojrzeniu na okoliczności sprawy. Muszą dokonywać oddzielnej i niezależnej oceny wszystkich okoliczności związanych z poszczególnymi transakcjami. Dopiero wówczas mogą wyprowadzić wniosek, co do braku zachowania przez podatnika właściwej w danych warunkach staranności kupieckiej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 maja 2017 r. sygn. akt I FSK 1565/15. Czytaj więcej »

, , ,

NSA znowu potwierdza, że sprzedaż nieruchomości to dostawa aktywa nie ZCP

Wczoraj zapadł kolejny wyrok NSA potwierdzający, że sprzedaż nieruchomości powinna być klasyfikowana jako sprzedaż aktywa podlegającego opodatkowaniu VAT; nie zaś dostawa ZCP, która jest zwolniona z VAT, natomiast jest opodatkowana PCC. Ostatnio informowaliśmy o podobnym rozstrzygnięciu NSA. Więcej szczegółów na… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska

NSA kontra MFiR? – obowiązek wydania interpretacji ogólnej

W ostatnim komunikacie MRiF Morawiecki przedstawił pakiet propozycji ustawodawczych, mających na celu ułatwienie prowadzenia biznesu, tzw. Pakiet Konstytucji biznesu. Wśród propozycji znajduje się projekt ustawy z dnia 18 listopada 2016 r. o uproszczeniach podatkowych. Projekt przewiduje przepis Ordynacji Podatkowej dot.… Czytaj więcej »

, , ,

TAXpress: „Odszkodowanie” za przeniesienie funkcji produkcyjnej to NKUP !?!

5 kwietnia br. pojawił się kolejny wyrok NSA (II FSK 308/14), który uznaje, że wynagrodzenie za zaprzestanie funkcji produkcyjnej (de facto przeniesie jej do Polski) nie stanowi kosztu podatkowego. Sprawa dotyczyła możliwości rozpoznania jako koszt podatkowy wynagrodzenia płaconego przez polską… Czytaj więcej »

, , ,

PIT: Opodatkowany zwrot kosztów podróży ponad limit

Sprawa dotyczyła członków rady nadzorczej, którzy dostawali zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia rady. Zdaniem Skarżącego przysługujący członkowi rady zwrot kosztów dotyczący udziału w pracach rady nadzorczej (m.in. zwrot kosztów dojazdu) korzysta ze zwolnienia z podatku PIT. Dyrektor Izby Skarbowej w… Czytaj więcej »

, ,