Zwrot części wkładu nie jest przychodem dla wspólników

Obowiązujące obecnie ustawy o podatkach dochodowych nie zawierają przepisów, które regulowałyby wprost kwestię opodatkowania częściowego wycofania przez wspólnika wkładu ze spółki osobowej. Co więcej również organy podatkowe oraz sądy administracyjne prezentują rozbieżne podejścia do tego czy w takiej sytuacji przychód… Czytaj więcej »

, , , ,

Jaki koszt na zbyciu majątku otrzymanego w ramach likwidacji?

Likwidując spółkę będącą podatnikiem CIT trzeba uwzględnić kilka wątków. Zarówno po stronie likwidowanego podmiotu, jak i też jego wspólników. Niedawno wspominaliśmy o kwestii opodatkowania likwidowanej spółki w przypadku wydania majątku w naturze. I choć zdania są podzielone, to w ostatnim… Czytaj więcej »

, , , , ,

Wymiana udziałów – co ze zwolnieniem dla mniejszościowych wspólników?

Ponownie wraca temat wątpliwości dotyczących opodatkowania CIT i PIT mniejszościowych wspólników biorących udział w transakcji wymiany udziałów, czego wyrazem są kolejne pojawiające się rozbieżne stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych. W ramach niniejszego bloga informowaliśmy już kilkakrotnie o tym problemie… Czytaj więcej »

, , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

MF wyjaśnia niekorzystne stanowisko ws. wymiany udziałów

24 czerwca br. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską poseł Izabeli Leszczyny wypowiedział się odnośnie skutków podatkowych wymiany udziałów, w sytuacji gdy kilku wspólników wnosi udziały w spółce zależnej do innej spółki jednocześnie, przy czym żaden z nich indywidualnie nie… Czytaj więcej »

, , , , ,

Zmiana proporcji w zysku spółki osobowej

Podatnik zamierzał przystąpić do już istniejącej spółki komandytowej w charakterze komandytariusza. Udział w zysku tej spółki miał początkowo odpowiadać proporcji wniesionych przez poszczególnych wspólników wkładów, przy czym proporcja ta mogła zostać zmodyfikowana w trakcie roku. Finalnie o podziale zysku za… Czytaj więcej »

, , , , ,