Przynajmniej trochę mniej gdybania…jak powiedział podatkowiec – optymista tuż przed śmiercią. Albo kilka słów o likwidacji sp. z o.o.

Stara maksyma głosi, że pewne na tym świecie są tylko śmierć i podatki. Po lekturze ostatniego orzeczenia NSA (II FSK 658/17) można przyjąć, że podatki i śmierć stanowią na tyle dobraną parę, że możliwe jest również nałożenie podatku na spółkę… Czytaj więcej »

, , , ,

Kontrola podatkowa – Never ending story?

Organy podatkowe przyzwyczaiły podatników do długich kontroli, trwających nawet po kilka lat. Są one przedłużane przez kontrolujących zazwyczaj ze względu na „skomplikowany charakter sprawy” czy konieczność „szczegółowej analizy materiału dowodowego”. Taką praktykę zakwestionował WSA w Białymstoku w wyroku z 5… Czytaj więcej »

, , , ,

Mądry podatnik po szkodzie…. – c.d. negatywnych wyroków w sprawie opodatkowania likwidacji spółki cypryjskiej w Polsce (CFC)

Dwa tygodnie temu pojawiły się kolejne negatywne wyroki WSA w Bydgoszczy w sprawie zastosowania przepisów o CFC do polskich podatników. Zgodnie z tezami płynącymi z wyroków, przepisy o CFC mają zastosowanie do: likwidacji spółki cypryjskiej i wydania przy likwidacji majątku… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Zwolnienie z VAT dla usług wsparcia techniczno-organizacyjnego nabywanych przez ubezpieczycieli

Sądy coraz częściej wydają pozytywne dla podatników wyroki w sprawie możliwości zastosowania zwolnienia z VAT dla usług wsparcia świadczonych dla spółek z branży ubezpieczeniowej. W ocenie sądów usługi takie, pomimo technicznego charakteru, stanowią element usługi ubezpieczeniowej, bez którego prawidłowe wykonanie tej usługi byłoby utrudnione. Czytaj więcej »

, ,

Dowolność w ustalaniu wysokości wynagrodzenia ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia

We wniosku o interpretację indywidualną spółka kapitałowa wskazała, iż zamierza zbyć udziały w polskiej spółce z o.o. w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Zapytała czy w przypadku, gdy wynagrodzenie z tego tytułu będzie inne niż rynkowa lub nominalna wartość… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,