Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE

6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE). O tym, jak ważny jest to temat dla polskich podatników pisaliśmy już wcześniej na naszym… Czytaj więcej »

, , , ,

WSA w Warszawie: Brak należytej staranności należy jednoznacznie udowodnić

W braku obiektywnych dowodów niezachowania przez podatnika należytej staranności nie jest możliwa odmowa prawa do zastosowania 0% stawki VAT. Taki wniosek płynie z ustnego uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2018 r., sygn. akt III SA/Wa 2830/17. Czytaj więcej »

, , , ,

Odsetki – odszkodowanie za wadliwą interpretację?

W wyroku z dnia 13 grudnia 2017 r., Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) wskazał, od którego momentu należy naliczać oprocentowanie od nadpłaty powstałej wskutek zastosowania się przez podatnika do wadliwej interpretacji indywidualnej. Zdaniem sądu, jeżeli taka interpretacja została uchylona, odsetki… Czytaj więcej »

, , , ,

Przynajmniej trochę mniej gdybania…jak powiedział podatkowiec – optymista tuż przed śmiercią. Albo kilka słów o likwidacji sp. z o.o.

Stara maksyma głosi, że pewne na tym świecie są tylko śmierć i podatki. Po lekturze ostatniego orzeczenia NSA (II FSK 658/17) można przyjąć, że podatki i śmierć stanowią na tyle dobraną parę, że możliwe jest również nałożenie podatku na spółkę… Czytaj więcej »

, , , ,

Kontrola podatkowa – Never ending story?

Organy podatkowe przyzwyczaiły podatników do długich kontroli, trwających nawet po kilka lat. Są one przedłużane przez kontrolujących zazwyczaj ze względu na „skomplikowany charakter sprawy” czy konieczność „szczegółowej analizy materiału dowodowego”. Taką praktykę zakwestionował WSA w Białymstoku w wyroku z 5… Czytaj więcej »

, , , ,

Mądry podatnik po szkodzie…. – c.d. negatywnych wyroków w sprawie opodatkowania likwidacji spółki cypryjskiej w Polsce (CFC)

Dwa tygodnie temu pojawiły się kolejne negatywne wyroki WSA w Bydgoszczy w sprawie zastosowania przepisów o CFC do polskich podatników. Zgodnie z tezami płynącymi z wyroków, przepisy o CFC mają zastosowanie do: likwidacji spółki cypryjskiej i wydania przy likwidacji majątku… Czytaj więcej »

, , ,