Dostawy „ciągłe” – czy organy pozwolą podatnikom na uproszczenia?

Już od ponad 4,5 roku w Ustawie o VAT odnaleźć możemy przepis, który potencjalnie może istotnie upraszczać rozliczenia przedsiębiorców realizujących liczne dostawy produktów na rzecz jednego kontrahenta. Art. 19a ust. 4, bo o nim mowa, pozwala do dostaw towarów odnieść… Czytaj więcej »

, , , ,

Czego powinniśmy się spodziewać po nowej strukturze JPK_VDEK?

Przyśpieszająca informatyzacja niemal każdej dziedziny życia znalazła swój wyraz także w najnowszych pracach Ministerstwa Finansów, które zapowiada, że planuje wprowadzić nową strukturę JPK o roboczej nazwie JKP_VDEK. JPK_VDEK miałaby zastąpić nie tyko JPK_VAT w jego obecnym kształcie, ale także deklaracje… Czytaj więcej »

, ,

Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności a zarzut nienależytego wykonania świadczenia

Obowiązujące od dnia 1 lipca br. przepisy regulujące instytucję tzw. podzielonej płatności spotkały się z niechętnym przyjęciem przez część przedsiębiorców. By uniknąć otrzymywania części zapłaty z tytułu wykonania świadczenia na rachunek VAT niektórzy z nich wprowadzają np. zastrzeżenia umowne lub… Czytaj więcej »

, ,

JPK_WB – struktura JPK przygotowywana przy współpracy z bankami

  Raportowanie rachunków bankowych w formacie JPK wciąż budzi duże kontrowersje wśród przedsiębiorców. Bazując na informacjach przekazywanych przez MF znaczna część przedsiębiorców zamierza realizować nowy obowiązek we współpracy z bankiem, który prowadzi ich rachunek. Część przedsiębiorców podejmuje się samodzielnego przygotowania… Czytaj więcej »

, ,

Jak nie „zesplitować” samego siebie

Funkcjonujący od 1. lipca 2018 roku mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma zastosowanie do rozliczeń pomiędzy podatnikami VAT. Znajdują się wśród nich również mikroprzedsiębiorcy, w szczególności osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Tego rodzaju podatnicy celem prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością… Czytaj więcej »

, ,