Czy „odszkodowanie = brak VAT”?

Odszkodowanie to zgodnie z definicją słownika języka polskiego „wynagrodzenie za poniesione przez kogoś straty”. Pełni ono funkcję kompensacyjną, stanowi finansową rekompensatę poniesionej przez drugą stronę szkody. Z perspektywy klasyfikacji takiej płatności dla celów VAT, istotne jest, czy odszkodowanie może być… Czytaj więcej »

, , ,

Sprzedaż wielokanałowa (omnichannel) a czynsze najmu w centrach handlowych

Nowe formy dystrybucji towarów przez najemców lokali w centrach handlowych wymuszają konieczność weryfikacji przez wynajmujących dotychczasowych postanowień umów najmu, zwłaszcza w zakresie ustalania wysokości czynszu za najem. Do lamusa odeszły czasy, w których konsumenci dokonywali zakupów jedynie bezpośrednio w centrach… Czytaj więcej »

, , ,