Fiskus nie może ingerować w wysokość wynagrodzenia z tytułu umorzenia

Taka teza wynika z wyroku NSA dotyczącego wspólnika spółki kapitałowej, który uzyskał wynagrodzenie z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów (w trybie zbycia udziałów własnych w celu umorzenia). Regulacje kodeksu spółek handlowych (KSH) wskazują zasady umorzenia udziałów w spółce z o.o. oraz… Czytaj więcej »

, ,

Wydanie nieruchomości w ramach umorzenia też z VAT

Dość popularna do niedawna koncepcja wyjścia wspólnika ze spółki powoli odchodzi w zapomnienie. Wypłata wynagrodzenia za umorzenie w naturze (np. poprzez przeniesienie nieruchomości) była przed 2015 rokiem relatywnie prostym, w miarę elastycznym, a i też niekiedy korzystnym podatkowo rozwiązaniem. Pojawiały… Czytaj więcej »

, , ,

Dowolność w ustalaniu wysokości wynagrodzenia ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia

We wniosku o interpretację indywidualną spółka kapitałowa wskazała, iż zamierza zbyć udziały w polskiej spółce z o.o. w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Zapytała czy w przypadku, gdy wynagrodzenie z tego tytułu będzie inne niż rynkowa lub nominalna wartość… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,
  • Ewelina Stamblewska