Jednak nie będzie uchwały ws opodatkowania elektrowni wiatrowych PON

24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny miał rozstrzygnąć uchwałą czy ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych i związana z nią nowelizacja Prawa budowlanego zmieniła zasady opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości tj. czy… Czytaj więcej »

, , ,

Lakoniczne zawiadomienie wystarczające, aby zawiesić termin przedawnienia

Wczoraj (18 czerwiec 2018 r.) NSA, w składzie 7 sędziów, rozpatrywał pytanie prawne dotyczące sposobu, w jaki podatnik powinien zostać poinformowany o wszczęciu postępowania karnego skarbowego, aby doszło do skutecznego zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Skład sędziowski podjął w tym zakresie… Czytaj więcej »

, , , ,

NSA rozstrzygnie jak powiadomić podatnika o zawieszeniu przedawnienia

Kwestia sposobu powiadomienia podatnika o wszczęciu postępowania karnego skarbowego oraz o związanym z tym zawieszeniu biegu terminu przedawnienia wciąż budzi wątpliwości sądownictwa. Jak informowaliśmy Państwa za pośrednictwem naszego bloga, w ostatnim czasie pojawiło się kilka pozytywnych wyroków, w których składy… Czytaj więcej »

, , , ,

Organ odwoławczy dla zagranicznego podatnika – uchwała NSA

26 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) podjął tzw. „uchwałę siódemkową” w sprawie właściwości miejscowej organu odwoławczego od decyzji dyrektora UKS dla podmiotu zagranicznego (sygn. akt I FPS 6/17). Zdaniem NSA, jeżeli w dniu rozpoczęcia postępowania kontrolnego podmiot… Czytaj więcej »

, , , ,

Sąd uchylił decyzję wymiarową – sprawdź czy przedawniło się zobowiązanie

Egzekucja zaległości podatkowej na bazie decyzji, która następnie została uchylona przez Sąd nie powoduje przerwania biegu przedawnienia. Przeprowadzona egzekucja nie daje zatem organowi możliwości ciągłego przedłużenia postępowania. Taki wniosek wypływa z najnowszej uchwały NSA z dnia 26 lutego 2018 r.… Czytaj więcej »

, , ,

Strata, jak zobowiązane, „przedawnia” się po 5 latach

Dzisiejsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego zdaje się ostatecznie rozstrzygać wątpliwości związane z problemem długości okresu w jakim organy podatkowe mogą weryfikować deklaracje podatkowe za lata, w których podatnicy wykazali stratę i wydawać decyzje zmieniające jej wysokość (art. 24 o.p.). Problem… Czytaj więcej »

, ,

Uchwała NSA: Nadpłata w VAT nie może zostać zaliczona na poczet podatku od nieruchomości

Przepisy Ordynacji podatkowej nie dają podstawy do zaliczenia przez naczelnika urzędu skarbowego nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w VAT na poczet zobowiązań podatkowych, do których określenia czy ustalenia właściwy jest organ jednostki samorządu terytorialnego. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w… Czytaj więcej »

,