Odliczenie nawet przy braku transakcji opodatkowanej

Spółka, która ma zamiar nabyć wszystkie akcje innej spółki w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu na rzecz tej spółki usług zarządzania, ma prawo do pełnego odliczenia VAT naliczonego w związku z wydatkami dotyczącymi usług doradczych z tym związanych,… Czytaj więcej »

, , ,

Odliczenie VAT przy wspólnych przedsięwzięciach w ramach Zgrupowania Interesów Gospodarczych (ZIG)

W wydanym 7 sierpnia br. orzeczeniu w sprawie C‑16/17 TGE Gas Engineering GmbH, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) stwierdził, że spółka, mająca siedzibę w danym państwie członkowskim oraz jej oddział działający w innym państwie członkowskim stanowią dla celów VAT,… Czytaj więcej »

, , ,

Zmiana przeznaczenia inwestycji a prawo do korekty odliczenia podatku VAT

25 lipca br. w wyroku w sprawie C-140/17 (Gmina Ryjewo) TSUE przychylił się do stanowiska, zgodnie z którym w przypadku zmiany sposobu przeznaczenia danej inwestycji podatnikowi może przysługiwać prawo do korekty odliczenia podatku naliczonego. Gmina Ryjewo (dalej również: „Gmina”) w… Czytaj więcej »

, , ,

Wzrasta temperatura wokół FE w VAT – polskie pytanie prejudycjalne przed TSUE

6 czerwca WSA we Wrocławiu postanowił o skierowaniu dwóch pytań prejudycjalnych do TSUE w sprawie rozumienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej dla celów VAT (FE). O tym, jak ważny jest to temat dla polskich podatników pisaliśmy już wcześniej na naszym… Czytaj więcej »

, , , ,

Nazewnictwo towarów na fakturach jedzie do Trybunału

Ciekawe pytanie prejudycjalne do TSUE skierował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 257/18). Sprawa którą rozpatrywał WSA dotyczyła postępowania kontrolnego za luty i marzec 2013 r. w którym organy podatkowe zakwestionowały prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur… Czytaj więcej »

, , ,

Uproszczone transakcje trójstronne przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

TSUE zajmował się ostatnio intensywniej łańcuchowymi transakcjami transgranicznymi. W ubiegłym tygodniu wypowiedział się natomiast w zakresie szczególnego rodzaju tego typu transakcji – tzw. uproszczonej wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. Polega ona na transgranicznej dostawie tego samego towaru pomiędzy trzema podatnikami VAT (A-B-C)… Czytaj więcej »

, , ,