Przeniesienie towaru jako „zapłata” podatku bez VAT, a inne świadczenia rzeczowe?

Przepisy ordynacji podatkowej przewidują możliwość uregulowania zobowiązania podatkowego w formie niepieniężnej – np. poprzez przeniesienie własności rzeczy. W praktyce, pojawiły się wątpliwości czy przeniesienie w tym celu na rzecz państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Szczególnie interesująca jest analiza tego zagadnienia… Czytaj więcej »

,

Brak prawa do odliczenia z faktury od kontrahenta wykreślonego z rejestru VAT jest niezgodne z dyrektywą

Odebranie prawa do odliczenia podatku tylko dlatego, że kontrahent, który wystawił fakturę, nie figuruje w fiskalnym rejestrze, jest niezgodne z dyrektywą – stwierdził Paolo Mengozzi, rzecznik unijnego trybunału w opinii dotyczącej sprawy Paper Consult (C-101/16). Rzecznik trybunału zgodził się ze… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

VAT potrzebuje tlenu

Na początku marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał kolejny wyrok w sprawie dotyczącej możliwości stosowania różnych stawek do towarów substytucyjnych, które z punktu widzenia konsumenta są niemal identyczne. Wcześniej TSUE wypowiadał się w sprawie e-booków, które uznał w swej istocie… Czytaj więcej »

, , , , ,

VAT na ciastkach jednak przed Trybunałem Sprawiedliwości UE

Opodatkowanie VAT wyrobów spożywczych, w szczególności możliwości stosowania stawki obniżonej jest od dłuższego czasu przedmiotem wielu sporów z organami podatkowymi. Dotychczas krajowe sądy administracyjne nie wypracowały jednolitej linii orzeczniczej w tym zakresie. Dlatego pozytywnie należy ocenić ostatnie postanowienie Naczelnego Sądu… Czytaj więcej »

,