Zniesienie limitu składek na ZUS – co dalej?

Jakiś czas temu informowaliśmy Państwa, że Trybunał Konstytucyjny zajmie się sposobem procedowania nad ustawą znoszącą limit podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Początkowo sprawa miała być rozpatrzona 10 lipca, ale ten… Czytaj więcej »

, , , , ,

Zniesienie limitu ZUS pod lupą Trybunału Konstytucyjnego

Na początku 2018 r. Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Wniosek Prezydenta związany był z wątpliwościami zgłoszonymi… Czytaj więcej »

, , , , ,

Czy budynek rzeczywiście nie może już być budowlą? Kilka słów o PON i wyroku TK

W ostatnich dniach pojawiło się uzasadnienie pisemne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15), który niewątpliwie wywrze znaczny wpływ na wykładnię kluczowych przepisów podatku od nieruchomości tj. definicji budynku i budowli. Kwestia jest o tyle… Czytaj więcej »

, ,

VAT: TK staje do walki o niższą stawkę VAT na e-booki

Trybunał Konstytucyjny postanowił skierować dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zgodności z prawem stosowania zróżnicowanych stawek VAT na dostawę książek na nośniku papierowym oraz książek elektronicznych, dostarczanych np. mailowo czy też pobieranych przez klienta przez Internet. Jedno z… Czytaj więcej »

, , , , ,

Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na pustej fakturze nie jest sankcją

Ustawa o VAT przewiduje, że w sytuacji gdy dany podmiot wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Przepis ten dotyczy faktur, które nie dokumentują rzeczywiście wykonanych czynności (tzw.… Czytaj więcej »

, , ,

Skarga kasacyjna – łagodniejsze wymogi

Wkrótce nie wszystkie braki formalne skargi kasacyjnej będą skutkowały jej odrzuceniem. Taką zmianę przewiduje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wskazana nowelizacja stanowi odpowiedź na wyrok Trybunału… Czytaj więcej »

, , , ,

Adwokaci: wszczynanie postępowań karnych skarbowych pod koniec okresu przedawnienia to nadużycie

Podatnicy są pozbawiani możliwości skorzystania z instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych, a organy podatkowe wydłużają czas na określenie i egzekwowanie należności fiskalnych – wynika z opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. NRA przygotowała opinię amicus curiae (dobrowolną opinię prawną), w której poparła zastrzeżenia… Czytaj więcej »

, ,