VAT: TK staje do walki o niższą stawkę VAT na e-booki

Trybunał Konstytucyjny postanowił skierować dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczące zgodności z prawem stosowania zróżnicowanych stawek VAT na dostawę książek na nośniku papierowym oraz książek elektronicznych, dostarczanych np. mailowo czy też pobieranych przez klienta przez Internet. Jedno z… Czytaj więcej »

, , , , ,

Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na pustej fakturze nie jest sankcją

Ustawa o VAT przewiduje, że w sytuacji gdy dany podmiot wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Przepis ten dotyczy faktur, które nie dokumentują rzeczywiście wykonanych czynności (tzw.… Czytaj więcej »

, , ,

Skarga kasacyjna – łagodniejsze wymogi

Wkrótce nie wszystkie braki formalne skargi kasacyjnej będą skutkowały jej odrzuceniem. Taką zmianę przewiduje senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Wskazana nowelizacja stanowi odpowiedź na wyrok Trybunału… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska

Adwokaci: wszczynanie postępowań karnych skarbowych pod koniec okresu przedawnienia to nadużycie

Podatnicy są pozbawiani możliwości skorzystania z instytucji przedawnienia zobowiązań podatkowych, a organy podatkowe wydłużają czas na określenie i egzekwowanie należności fiskalnych – wynika z opinii Naczelnej Rady Adwokackiej. NRA przygotowała opinię amicus curiae (dobrowolną opinię prawną), w której poparła zastrzeżenia… Czytaj więcej »

, ,

TK: Sprzedawca nie może odpowiadać za fałszerstwa nabywcy

Przepisy rozporządzenia, które zobowiązywały sprzedawcę oleju opałowego do zapłaty akcyzy w przypadku, gdy nabywca podawał fałszywe dane, naruszają Konstytucję – uznał TK. Czego dotyczy problem? Wysokości opodatkowania. Otóż oleje opałowe co do zasady są opodatkowane niższą stawką akcyzy niż oleje… Czytaj więcej »

, ,

TK: Zmiana prawa nie może wpływać na interesy podatnika, które są w toku

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zmiana przepisów nie może pozbawić podatnika prawa do kontynuowania amortyzacji rozpoczętej we wcześniejszym porządku prawnym. Sprawa, którą zajmował się Trybunał wynikała ze zmian jakie w przepisach (CIT) nastąpiły w 1999 roku. Wówczas pojawił się zamknięty katalog… Czytaj więcej »

, ,