Projekt rozporządzenia wydłużającego termin na przygotowanie dokumentacji TP trafił do konsultacji publicznych

Ostatnio na łamach bloga informowaliśmy o ministerialnych planach wydłużenia terminów na przygotowanie dokumentacji TP o około 6 miesięcy. Prace legislacyjne w powyższym zakresie nabrały właściwego tempa i w dniu wczorajszym do konsultacji publicznych skierowano projekt Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie… Czytaj więcej »

, , , ,

Terminy na przygotowanie dokumentacji TP zostaną wydłużone / obowiązki dokumentacyjne TP zostaną uproszczone

W piątek (16.02.2018 r.) na stronach Ministerstwa Finansów (MF) pojawił się komunikat o trwających pracach nad wydłużeniem terminów dla podatników w zakresie cen transferowych. W szczególności chodzi o wydłużenie o 6 miesięcy terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a… Czytaj więcej »

, , ,

MF wydłuży termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych

Ministerstwo Finansów planuje wydłużanie w drodze rozporządzenia terminu na przygotowanie dokumentacji oraz na złożenie CIT-TP / PIT-TP. Istotą projektu Rozporządzenia[1] , jest wydłużenie terminu do sporządzenia dokumentacji podatkowej, złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej oraz dołączenia do zeznania… Czytaj więcej »

, , ,

TP: PGK to jeden podatnik dla ustalenia progu istotności

Ministerstwo Finansów udzielając odpowiedzi na interpelację poselską (DCT.054.1.2018) wskazało, że przy ustalaniu progów dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych należy odnieść się do podatkowej grupy kapitałowej (PGK) jako podatnika, a nie do poszczególnych spółek wchodzących w jej skład. Zgodnie z art.… Czytaj więcej »

, , , ,

Rok obrotowy podstawą do ustalania obowiązków dokumentacyjnych dla spółki osobowej

Na stronach Sejmu RP oraz Ministerstwa Finansów pojawiła się odpowiedź Ministra Finansów z dnia 7 lutego 2018 r. na Interpelację nr 18591 w sprawie limitów kwotowych przychodów i kosztów dotyczących obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych przez podmioty niemające osobowości prawnej… Czytaj więcej »

, , , ,

Master File – jak rozumieć grupę

Najwięksi podatnicy objęci przepisami o TP sporządzający dokumentację cen transferowych za rok 2017 po raz pierwszy dodatkowo muszą zmierzyć się ze sporządzeniem master file. Dla przypomnienia: podatnicy osiągających przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości za poprzedni rok powyżej… Czytaj więcej »

, , ,

Interpretacja ogólna MF dotycząca przepisów o cenach transferowych, m.in. progów dokumentacyjnych i grupowania transakcji

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się nowa, długo wyczekiwana interpretacja ogólna dotycząca nowych przepisów o cenach transferowych obowiązujących od stycznia 2017 roku. Interpretacja odnosi się do następujących kwestii: sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego… Czytaj więcej »

, , ,