TP: Co z tym Master File’em?

Coraz mniej czasu zostało na przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master File). Dla przypomnienia, podatnicy, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, w roku poprzedzającym rok podatkowy przekroczyły kwotę 20 mln EUR, są obowiązani do sporządzenia master file, który… Czytaj więcej »

, , , , ,

Nowelizacja TP: Powiązania

Jak informowaliśmy wcześniej, rok 2019 może przynieść kolejną porcję zmian w cenach transferowych. Jedną z ważniejszych zmian wprowadzanych nowelizacją, jest istotna przebudowa sposobu definiowania powiązań. Nietrudno przy tym odnieść wrażenie, że celem zmian jest uszczelnienie definicji powiązań o przypadki, które… Czytaj więcej »

, , , ,

Nowelizacja TP: Nowe progi

W dzisiejszym wpisie z cyklu o projektowanych zmianach przepisów dotyczących cen transferowych skoncentrujemy się na nowych progach obligujących podatników do przygotowania lokalnej i grupowej dokumentacji podatkowej. Proponowane zmiany co do zasady podwyższają obecnie obowiązujące progi istotności. Oczywiście dla niektórych podatników… Czytaj więcej »

, , ,

Nowelizacja TP: Coraz szerszy wachlarz możliwości kwestionowania rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi

Dzisiejszy wpis z cyklu o zmianach w przepisach dotyczących cen transferowych poświęcamy projektowanemu rozszerzeniu granic egzekwowania obowiązku stosowania się do zasady ceny rynkowej. W myśl nowo projektowanych regulacji, określając wysokość dochodu lub straty, organ podatkowy będzie mógł uznać, że w… Czytaj więcej »

, , , ,

Nowelizacja TP: Nowe obowiązki w zakresie raportowania

W kolejnym z serii wpisów dotyczących udostępnionego do konsultacji publicznych projektu ustawy zmieniającej przepisy o cenach transferowych chcielibyśmy skoncentrować się na obowiązkach dotyczących terminów i zakresu informacji przekazywanych organom skarbowym w zakresie dokumentacji cen transferowych. Dokumentacja lokalna – nadal dziewięć… Czytaj więcej »

, , ,

Korekty cen transferowych – dozwolone pod pewnymi warunkami

Najnowszy projekt przepisów w zakresie cen transferowych jednoznacznie wskazuje na możliwość dokonywania korekt cen transferowych – zarówno przychodowych jak i kosztowych. Czy to oznacza, że od 2019 roku problem z popularnymi TP adjustments zniknie? Nie do końca, ponieważ korekty będą… Czytaj więcej »

, , ,

„Granica” obowiązku sporządzenia dokumentacji TP: Wynagrodzenia Prezesów i Dyrektorów Finansowych

W jednym z ostatnich wpisów informowaliśmy o wydanej przez KIS interpretacji indywidualnej dotyczącej powiązań wynikających z udziału w zarządzaniu lub kontroli danego podmiotu. Zgodnie z przywołaną interpretacją, powiązania o charakterze zarządczym i kontrolnym należy rozpatrywać w szerokim ujęciu rzeczywistego wpływania… Czytaj więcej »

, , ,