Korekta dochodowości znów wzbudza kontrowersje

W ostatnim czasie pojawiły się dwa, kolejne wyroki WSA odnoszące się do korekty dochodowości w przypadku rozliczeń między podmiotami powiązanymi. Temat ten (w szczególności w kontekście zbliżającego się powoli końca roku) nieustannie generuje wątpliwości interpretacyjne. Pierwszy z nich wydany przez… Czytaj więcej »

, , , ,

Korekta ceny transferowej utrudnieniem dla importerów?

Wydany w dniu 20 grudnia 2017 r. wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Hamamatsu (C-529/16) może mieć istotne skutki dla podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi, mającymi siedzibę lub zarząd poza obszarem celnym Wspólnoty. W przedmiotowym wyroku Trybunał stwierdził, iż cena transakcyjna w rozumieniu Wspólnotowego kodeksu celnego (i na potrzeby tego podatku) nie może być ustalana na podstawie ceny transferowej, realizowanej pomiędzy podmiotami powiązanymi, która może podlegać późniejszym korektom zgodnie z przepisami o cenach transferowych. Czytaj więcej »

, , , ,