Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności a zarzut nienależytego wykonania świadczenia

Obowiązujące od dnia 1 lipca br. przepisy regulujące instytucję tzw. podzielonej płatności spotkały się z niechętnym przyjęciem przez część przedsiębiorców. By uniknąć otrzymywania części zapłaty z tytułu wykonania świadczenia na rachunek VAT niektórzy z nich wprowadzają np. zastrzeżenia umowne lub… Czytaj więcej »

, ,

Jak nie „zesplitować” samego siebie

Funkcjonujący od 1. lipca 2018 roku mechanizm podzielonej płatności (split payment) ma zastosowanie do rozliczeń pomiędzy podatnikami VAT. Znajdują się wśród nich również mikroprzedsiębiorcy, w szczególności osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Tego rodzaju podatnicy celem prowadzenia rozliczeń związanych z działalnością… Czytaj więcej »

, ,

Znamy już objaśnienia MF w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności

Przypominając, split payment to nowe obowiązujące od 1 lipca br. rozwiązanie prawne, w ramach którego kupujący ma możliwość zapłaty za nabywane towary lub usługi poprzez rozdzielenie płatności należności wynikającej z faktury na dwa strumienie: kwotę odpowiadającą kwocie podatku VAT wykazanej… Czytaj więcej »

, , ,

Kij ma dwa końce. Split payment również…

Split payment, który ma wejść w życie w połowie roku ma być dobrowolny. Warto jednak doprecyzować, że tylko dla strony opłacającej fakturę. Decyzja o zastosowaniu podzielonej płatności nie należy bowiem do sprzedawcy, tylko do kupującego towary/ usługi. Co ma więc zrobić sprzedawca, żeby nie otrzymywać płatności w ramach split paymentu? Czytaj więcej »

,

Prawodawca stawia na podzieloną płatność

Rządzący i opozycyjni parlamentarzyści uwierzyli, że system podzielonej płatności jest skutecznym sposobem na przeciwdziałanie wyłudzeniom VAT. Rząd planuje już kolejne kroki zmierzające do rozpowszechnienia stosowania tej metody. Przegłosowanie przez Sejm nowelizacji daje nadzieję na zmniejszenie luki VAT. Na tym etapie… Czytaj więcej »

, , ,