„Strefowe” zwolnienia podatkowe a ceny transferowe – kiedy pojawia się konieczność stosowania reguł transfer pricingu?

W ostatnich tygodniach w życie weszły przepisy dotyczące tzw. „nowych” Specjalnych Stref Ekonomicznych (decyzje o wsparciu). Jednocześnie, do końca 2026 r. funkcjonują zwolnienia podatkowe na podstawie wydawanych dotychczas zezwoleń strefowych. Zarówno w przypadku przedsiębiorców posiadających zezwolenia strefowe jak i posiadających… Czytaj więcej »

, , , ,

Cała Polska specjalną strefą ekonomiczną. Nowe zasady przyznawania zwolnienia z podatku CIT

W piątek 11 maja Sejm przyjął ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa zmienia całkowicie dotychczasowe zasady funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych i wprowadza nowy system wspierania dużych inwestycji w Polsce za pomocą zwolnienia z podatku CIT. Jak będą funkcjonować strefy po… Czytaj więcej »

,

Część procesu produkcyjnego poza SSE a zwolnienie z CIT – kontrowersji ciąg dalszy

NSA  konsekwentnie potwierdza, że całość dochodu z tytułu sprzedaży wyrobów strefowych będzie podlegać zwolnieniu z CIT również w sytuacji, gdy spółka działająca na terenie SSE korzysta z usług o charakterze pomocniczym, które są realizowane przez podwykonawców poza granicami strefy. Fiskus… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Specjalne strefy ekonomiczne również w zakresie regulacji o cenach transferowych

Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) to wyodrębniona administracyjnie część terytorium Polski, przeznaczona do prowadzenia działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. W szczególności, podatnik ma możliwość korzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej… Czytaj więcej »

, , , ,

Nabywanie usług pomocniczych realizowanych poza specjalną strefą ekonomiczną nie wpływa na zwolnienie z CIT

NSA w wyroku z dnia 10 września 2015 r. (sygn.akt II FSK 1766/13) po raz kolejny potwierdził, że realizowanie czynności o charakterze pomocniczym poza SSE, nie wpływa na zakres zwolnienia strefowego. W omawianej sprawie spółka działająca na terenie strefy korzystała… Czytaj więcej »

, , ,