Dotacje dla spółek komunalnych – niejasne zasady rozliczeń VAT

W ostatnim czasie organy podatkowe i sądy administracyjne wydają rozbieżne wyroki w zakresie kwalifikacji dla celów VAT dopłat (rekompensat) wypłacanych przez jednostki samorządu terytorialnego spółkom komunalnym z tytułu świadczonych przez te spółki usług użyteczności publicznej. Rekompensata z VAT czy bez… Czytaj więcej »

, ,

Zakłady jak jednostki, czyli VAT w samorządach

NSA podjął dzisiaj uchwałę, w której uznał, że gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z inwestycją przekazaną w zarząd zakładowi budżetowemu. Sąd oparł swą argumentację na wydanym pod koniec września wyroku TSUE dotyczącym kwestii tzw. jednego podatnika. Trybunał… Czytaj więcej »

, , , ,