TAXpress: TP: MF znów chwali się wynikami kontroli cen transferowych

Wczoraj wiceminister finansów Wiesław Jasiński przedstawił wyniki kontroli skarbowych za pierwsze półrocze 2016 r. Zgodnie z wcześniejszym już trendem, znaczna część kontroli dotyczyła tematyki cen transferowych (MF chwali się osiągnięciami z kontroli cen transferowych). Czytaj więcej »

, , , , ,

TP: Kontrole cen transferowych

Dziś kilka słów na temat wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim (I SA/Go 86/14). Sprawa dotyczyła polskiej spółki T, która wykonywała na indywidualne zlecenia udziałowca z Holandii specjalistyczne usługi (uszlachetniania czynnego) nadruku na wyrobach włókienniczych i plastikowych, co stanowiło zasadniczy przedmiot… Czytaj więcej »

, , , , ,

TAXpress: MF chwali się osiągnięciami z kontroli cen transferowych

Już wielokrotnie informowaliśmy, że organy podatkowe zintensyfikowały działania w zakresie kontroli cen transferowych. Jest to zbieżne z zapowiedziami Ministerstwa Finansów. Potwierdza to również właśnie opublikowany komunikat, w którym przy okazji MF chwali się dotychczasowymi osiągnięciami. „W I kwartale br. MF… Czytaj więcej »

, , , , ,
  • Ewelina Stamblewska

TAXpress: MF straszy spółki transferujące zyski

18 grudnia br. opublikowano komunikat o zamierzeniach Ministerstwa Finansów (MF) na rok 2016 w zakresie kontroli cen transferowych. Po pierwsze MF informuje, że przyjął jako jeden z priorytetów w 2016 roku weryfikację cen transferowych w podmiotach powiązanych. Zgodnie z komunikatem,… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Dowolność w ustalaniu wysokości wynagrodzenia ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia

We wniosku o interpretację indywidualną spółka kapitałowa wskazała, iż zamierza zbyć udziały w polskiej spółce z o.o. w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Zapytała czy w przypadku, gdy wynagrodzenie z tego tytułu będzie inne niż rynkowa lub nominalna wartość… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,

Odwoływanie się do cen stosowanych przez podmioty profesjonalne a „rynkowość” wynagrodzenia

W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (wyrok z 27 kwietnia o sygnaturze I SA/Bd 31/15) organy podatkowe próbowały kwestionować wysokość wynagrodzenia, jakie spółka otrzymała z tytułu usług finansowych (pożyczka oraz poręczenie) świadczonych na rzecz podmiotu powiązanego… Czytaj więcej »

, , , , , , , , ,