RPO złożył wniosek do TK w sprawie nadużyć skargi pauliańskiej w podatkach

Rzecznik Praw Obywatelskich złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w sprawie stosowania przez organy podatkowej skargi pauliańskiej w celu egzekwowania zobowiązań podatkowych. Skarga pauliańska stanowi instrument ochrony wierzycieli przed sytuacjami, gdy dłużnik w celu uchylenia się od spłaty wierzyciela zbywa swój… Czytaj więcej »

, , ,

Rzecznik skarży do TK przepisy o zawieszeniu postępowań z kks

Praktyka organów podatkowych polegająca na zawieszaniu postępowań karnych skarbowych w celu wydłużenia biegu okresu przedawnienia narusza przepisy konstytucji – uważa rzecznik praw obywatelskich. Skarga rzecznika w tej sprawie trafiła już do Trybunału Konstytucyjnego. Według rzecznik zaskarżony art. 70 § 6… Czytaj więcej »

, , ,