Rok obrotowy SKA jest niezależny od roku podatkowego jej akcjonariuszy

Nie ma żadnej przeszkody, aby spółka komandytowo-akcyjna (SKA) miała inny rok obrachunkowy (obrotowy) niż rok kalendarzowy. W przypadku roku obrotowego SKA innego niż rok kalendarzowy nastąpi odroczenie opodatkowania takiej spółki do rozpoczęcia następnego roku obrotowego. Takie wnioski płyną z ważnego… Czytaj więcej »

, ,