Generalny reverse charge – sposób na oszustwa w VAT?

Dnia 17 czerwca 2016 r. Rada ECOFIN opublikowała sprawozdanie z posiedzenia, na którym zadeklarowała ogłoszenie projektu regulacji wprowadzających możliwość zastosowania przez państwa członkowskie generalnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w stosunku do transakcji krajowych powyżej określonego poziomu kwotowego.     Z założenia, wprowadzenie możliwości… Czytaj więcej »

, ,
  • Ewelina Stamblewska