Sprawozdanie z działalności wymagane również w niektórych spółkach komandytowych i jawnych

Co prawda zmiana ustawy o rachunkowości nakładająca nowe obowiązki na wybrane spółki komandytowe oraz jawne weszła w życie już w drugiej połowie 2015 roku, ale znajduje ona zastosowanie dopiero w odniesieniu do sprawozdań finansowych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się… Czytaj więcej »

, ,

Poprawa otoczenia prawnego przedsiębiorców – Rząd przedstawił swoje propozycje

Do konsultacji społecznych trafił zapowiadany przez Ministerstwo Rozwoju od lutego br. projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, wprowadzającej szereg regulacji istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Zgodnie z aktualnymi założeniami, większość przewidzianych w nim przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. Czytaj więcej »

, , , ,