TAXpress: Nawet 25 lat więzienia za puste faktury – projekt Ministerstwa Sprawiedliwości skierowany do Sejmu

Rada Ministrów zdecydowała się przyjąć wczoraj projekt ustawy nowelizującej Kodeks karny, przewidujący radykalne zaostrzenie kar związanych z wprowadzaniem do obrotu tzw. pustych faktur. Ma on stanowić jeden z elementów walki z procederem wyłudzania podatku VAT. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, osoba… Czytaj więcej »

, , , ,

Obowiązek zapłaty podatku wykazanego na pustej fakturze nie jest sankcją

Ustawa o VAT przewiduje, że w sytuacji gdy dany podmiot wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązany do jego zapłaty (art. 108 ust. 1 ustawy o VAT). Przepis ten dotyczy faktur, które nie dokumentują rzeczywiście wykonanych czynności (tzw.… Czytaj więcej »

, , ,