Organy profiskalnie o programach motywacyjnych

Martwi coraz bardziej profiskalne podejście, które prezentuje fiskus względem opodatkowania dochodu uzyskiwanego przez pracowników w ramach programów motywacyjnych organizowanych przez pracodawców. Od dłuższego czasu organy podatkowe doszukiwały się dwóch momentów opodatkowania – (i) przy realizacji instrumentu pochodnego skutkującej nabyciem akcji… Czytaj więcej »

, , , , ,

Usługi od wspólnika a przychód z nieodpłatnych świadczeń

Wspólnik spółki z o.o. miał zamiar świadczyć określone usługi na rzecz tejże spółki bez wynagrodzenia. Spółka miała wątpliwości, czy taka sytuacja nie spowoduje na jej poziomie konieczności rozpoznania przychodu z tytułu tzw. nieodpłatnych świadczeń, w związku z czym wystąpiła o… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Rabat od pracodawcy dodatkowym przychodem pracownika?

Ostatnio WSA w Krakowie (sygn. I SA/Kr 971/15) wydał dość zaskakujący wyrok, w którym stwierdził, że brak pobrania czesnego za naukę dzieci pracowników lub rabat przyznany w tym zakresie stanowi dla tych pracowników przychód do opodatkowania. Warto zaznaczyć, że o… Czytaj więcej »

, , , , , , ,

Minister Finansów zmienia z urzędu interpretacje dotyczące nieodpłatnych świadczeń – na korzyść podatników

Minister Finansów zmienia z urzędu interpretacje dotyczące nieodpłatnych świadczeń – na korzyść podatników. W ostatnim czasie Minister Finansów zmienił z urzędu szereg indywidualnych interpretacji podatkowych, dotyczących nieodpłatnych świadczeń, uwzględniając tym samym Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (akt… Czytaj więcej »

, ,

Całodzienne wyżywienie w podróży służbowej powyżej limitu diety to przychód pracownika

Organy podatkowe ciągle próbują widzieć przychód tam, gdzie go nie powinno być. Niestety ostatnio NSA daje im dodatkowe argumenty, by dalej iść tą drogą. Zasadniczo jest tak, że pracownikowi w podróży krajowej oraz zagranicznej przysługuje dieta na pokrycie zwiększonych kosztów… Czytaj więcej »

, , , , , ,

Dowolność w ustalaniu wysokości wynagrodzenia ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia

We wniosku o interpretację indywidualną spółka kapitałowa wskazała, iż zamierza zbyć udziały w polskiej spółce z o.o. w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne). Zapytała czy w przypadku, gdy wynagrodzenie z tego tytułu będzie inne niż rynkowa lub nominalna wartość… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,