Spółka komandytowa nie jest spółką kapitałową – podlega PCC

Do niedawna w orzecznictwie istniały istotne rozbieżności, co do tego, czy spółkę komandytową należy uznawać za spółkę kapitałową w rozumieniu Dyrektywy kapitałowej (2008/7/WE). Takie traktowanie spółki komandytowej skutkowałoby brakiem opodatkowania PCC szeregu czynności restrukturyzacyjnych przeprowadzanych z udziałem spółki komandytowej. Jednym… Czytaj więcej »

, , , ,

Wypłata zysku niepodzielonego po podziale (GAAR) – kolejna odmowa wydania opinii zabezpieczającej

Wczoraj – 23.05.2017 r. – na stronie MF została opublikowana kolejna odmowa wydania opinii zabezpieczającej. Schemat restrukturyzacji analizowanej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) obejmował: Krok 1: Podział przez wydzielenie spółki operacyjnej (A), w której nagromadzone były zyski niepodzielone z… Czytaj więcej »

, , , , ,

Zwrot części wkładu nie jest przychodem dla wspólników

Obowiązujące obecnie ustawy o podatkach dochodowych nie zawierają przepisów, które regulowałyby wprost kwestię opodatkowania częściowego wycofania przez wspólnika wkładu ze spółki osobowej. Co więcej również organy podatkowe oraz sądy administracyjne prezentują rozbieżne podejścia do tego czy w takiej sytuacji przychód… Czytaj więcej »

, , , ,

Ograniczenia w amortyzacji aktywów wniesionych aportem nie mają zastosowania po przekształceniu

W przypadku wniesienia aportem z agio do spółki kapitałowej aktywów trwałych obowiązywało ograniczenie w ich amortyzacji podatkowej w zakresie w jakim wniesione aktywa zasiliły kapitał zapasowy. Zgodnie z ostatnim wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (na podstawie ustnego uzasadnienia) ograniczenia… Czytaj więcej »

, , ,

Uwaga na PCC przy przekształceniu

Ucieczka do bardziej elastycznej formy prawnej, jaką jest spółka osobowa, która jest jednocześnie transparentna podatkowo (spółka komandytowa, czy spółka jawna), poprzez przekształcenie wiąże się z koniecznością sprawdzenia obowiązku podatkowego w zakresie PCC. Przypomnijmy: przekształcenie w spółkę osobową podlega opodatkowaniu PCC… Czytaj więcej »

, ,

Spółka komandytowo-akcyjna – Minister Finansów rozstrzygnął wątpliwości w interpretacji ogólnej

Minister Finansów wydał interpretację ogólną w sprawie opodatkowania SKA podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarnia Multipress (C-357/13). Wątpliwości w zakresie opodatkowania SKA wynikają z faktu, że zgodnie z polską ustawą o… Czytaj więcej »

, , , , , , ,

Spółka powstała z przekształcenia uwzględni w kosztach wydatki swojej poprzedniczki

Spółka komandytowa powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczy poniesione przez tą ostatnią wydatki inwestycyjne do kosztów podatkowych, jeśli przychód z takiego wydatku powstanie dopiero po przekształceniu. Przekształcenie formy prawnej spółek to dość powszechna praktyka w działalności przedsiębiorców. Jednak… Czytaj więcej »

, ,