Nowe narzędzia ochrony podatkowej przedsiębiorców – kolejna iluzja?

Ministerstwo Rozwoju w ramach projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców zaproponowało interesującą zmianę przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która dotknąć może podatników będących przedsiębiorcami. Mowa o mechanizmie ochrony przedsiębiorcy przed ponoszeniem negatywnych skutków… Czytaj więcej »

, ,

Nie zabierajcie nam 19% stawki PIT

W związku z trwającymi pracami w zakresie jednolitej daniny, która miałaby zastąpić podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne i składki na ubezpieczenie zdrowotne, pojawiają się pomysły, które budzą moje poważne wątpliwości. Z ostatnich doniesień prasowych wynika bowiem,… Czytaj więcej »

, , , , ,

Wygrana przedsiębiorcy w konkursie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym

NSA wydał kolejny wyrok (o sygn. II FSK 2075/13, z dnia 1 grudnia 2015 r.), w którym potwierdził, że niezależnie od tego, czy nagrodę w konkursie otrzymuje osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, czy  też przedsiębiorca, to przychód w tym zakresie powinien… Czytaj więcej »

, , , ,
  • Ewelina Stamblewska

TAXpress: Czy za obniżenie wieku emerytalnego zapłacą przedsiębiorcy?

Wygląda na to, że to przedsiębiorcy – przynajmniej częściowo – sfinansują obniżenie wieku emerytalnego. W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) oraz niektórych innych ustaw, przygotowanej przez Prezydenta RP i… Czytaj więcej »

, , , , , , , ,