Brak prawa do nadpłaty w razie przedawnienia zobowiązania podatkowego

W przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego podatnik nie ma prawa do odzyskania nienależnie zapłaconej kwoty podatku – nawet jeżeli dopiero w wyniku wyroku TSUE zapłacony podatek został uznany za nienależny. Taki wniosek płynie z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE)… Czytaj więcej »

, , , ,

Strata, jak zobowiązane, „przedawnia” się po 5 latach

Dzisiejsza uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego zdaje się ostatecznie rozstrzygać wątpliwości związane z problemem długości okresu w jakim organy podatkowe mogą weryfikować deklaracje podatkowe za lata, w których podatnicy wykazali stratę i wydawać decyzje zmieniające jej wysokość (art. 24 o.p.). Problem… Czytaj więcej »

, ,

Trybunał Konstytucyjny ponownie przyjrzy się przedawnieniu zobowiązań zabezpieczonych hipoteką

O zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów dotyczących przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką lub zastawem wystąpiły niezależnie od siebie dwa podmioty – RPO oraz Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda. Oba wskazały, że TK rozpatrywał już podobną sprawę dotyczącą… Czytaj więcej »

, ,