Sam fakt prowadzenia kontroli nie uzasadnia przedłużenia zwrotu VAT

Ostatnimi czasy organy podatkowe prowadzące kontrole rozliczeń przedsiębiorców z tytułu VAT nagminnie wstrzymują bieżące zwroty nadwyżek podatku. Wpływa to negatywnie na kondycję finansową spółek, zwłaszcza prowadzących działalność w zakresie handlu hurtowego. Dla fiskusa natomiast sam fakt prowadzenia weryfikacji VAT jest… Czytaj więcej »

, , , ,

NSA w obronie podatników – coraz trudniej organom zawiesić bieg terminu przedawnienia

Pomimo, że Trybunał Konstytucyjny do tej pory nie wypowiedział się w sprawie praktyki wykorzystywania postępowań karno-skarbowych do zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych (o czym informowaliśmy we wcześniejszych wpisach), to w obronie podatników stanął ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodnie z art.… Czytaj więcej »

, , ,

Czy po zakończeniu kontroli będzie można spać spokojnie?

Kolejnym – obok ochronnych objaśnień – sposobem, którym MRiF chce zapewnić przedsiębiorcom komfort prowadzenia biznesu jest zakaz wszczynania postępowań podatkowych po przeprowadzeniu ponownej kontroli podatkowej w zakresie VAT. Zmiany w Ordynacji podatkowej miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. Pomysł… Czytaj więcej »

, , ,
  • Ewelina Stamblewska

Kto pełni obowiązki członka zarządu, ten odpowiada jak członek zarządu

Nie trzeba mieć formalnie statusu członka zarządu spółki, by odpowiadać za jej zobowiązania na podstawie art. 116 § 2 Ordynacji podatkowej. Wystarczy faktycznie wykonywać obowiązki członka zarządu w spółce, nawet po wygaśnięciu mandatu do sprawowania tej funkcji – taki pogląd… Czytaj więcej »

, , , ,