Brak możliwości zastosowania 20% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów (KUP) po przekroczeniu limitu 50% KUP

WSA w Warszawie orzekł, iż osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie może dokonywać swobodnej kwalifikacji poszczególnych kategorii przychodów do określonych źródeł przychodów, w zależności od oczekiwanych korzyści podatkowych. Kwestia sporna dotyczyła osoby, która w ramach umowy o dzieło, oprócz… Czytaj więcej »

, ,