NSA bez uchwały o wykorzystaniu stenogramów z podsłuchów w postępowaniu podatkowym

W dniu 1 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) odmówił wydania tzw. uchwały „siódemkowej” w sprawie wykorzystania jako dowodów w postępowaniu podatkowym materiałów przekazanych przez prokuraturę w postaci protokołów (stenogramów) z podsłuchów rozmów bez stosownego potwierdzenia, że zostały… Czytaj więcej »

, , ,

Fiskus nie ma nigdy wątpliwości

Od 1 stycznia 2016 r. w Ordynacji podatkowej obowiązuje zasada rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości na korzyść podatnika – in dubio pro tributario. Z pewnością jej wprowadzenie do polskiego porządku prawnego stanowiło korzystną zmianę dla wszystkich przedsiębiorców. Problem jednak leży… Czytaj więcej »

, , ,

TSUE: Moment złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury bez wpływu na prawo do odliczenia VAT

Sam fakt złożenia deklaracji VAT lub wystawienia faktury w okresie, gdy podatnik nie był aktywny nie może przesądzać o odmowie prawa do odliczenia VAT – taki wniosek płynie z najnowszego wyroku TSUE w sprawie C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy Romania.… Czytaj więcej »

, , ,

Ekonomiczny ciężar nadpłaty – czy nadchodzi ograniczenie prawa do dochodzenia nadpłat podatku?

W najbliższym czasie czeka nas szereg zmian w przepisach podatkowych. Ustawodawca nie ukrywa, że znakomita większość z nich ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Gorzej jest, gdy zmiany mają na celu ograniczenie podstawowych praw podatników m.in. prawa do odzyskania nienależnie… Czytaj więcej »

, , ,

Merytoryczna dokumentacja TP ochroni przed kwestionowaniem ze strony fiskusa

Postępowanie prowadzone w trybie art. 11 u.p.d.o.p. przez organy podatkowe jest postępowaniem odbiegającym od typowego postępowania w zakresie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym. W postępowaniu w trybie art. 11 u.p.d.o.p., organ podatkowy musi wykazać powiązania kapitałowe lub osobowe… Czytaj więcej »

, , ,

Koniec dwuinstancyjności w sprawach podatkowych?

Ministerstwo Finansów rozważa możliwość całkowitej rezygnacji z drugiej instancji w sprawach podatkowych. Podatnicy utraciliby możliwość odwołania się do Izby Skarbowej. Po decyzji organu podatkowego, podatnikowi pozostawałaby wówczas skarga do sądu administracyjnego. Takie rozwiązanie może zostać wprowadzone w ramach ustawy o… Czytaj więcej »

, ,