Ceny Transferowe: Ostrożnie z wykorzystaniem ofert bankowych w ustalaniu wynagrodzenia za poręczenie wewnątrzgrupowe

Organy podatkowe do oszacowania rynkowego poziomu opłaty za poręczenie pomiędzy podmiotami powiązanymi wykorzystały oferty kilku zewnętrznych banków, w tym ofertę uzyskaną przez podatnika. Organy uznały, że wykorzystanie tylko tej jednej oferty jest niewłaściwe, ponieważ dotyczyła ona innego okresu niż szacowany.… Czytaj więcej »

, , , ,

Odwoływanie się do cen stosowanych przez podmioty profesjonalne a „rynkowość” wynagrodzenia

W sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (wyrok z 27 kwietnia o sygnaturze I SA/Bd 31/15) organy podatkowe próbowały kwestionować wysokość wynagrodzenia, jakie spółka otrzymała z tytułu usług finansowych (pożyczka oraz poręczenie) świadczonych na rzecz podmiotu powiązanego… Czytaj więcej »

, , , , , , , , ,

TP: Opłata za poręczenie jest kosztem, ale czy brak opłaty automatycznie oznacza nieodpłatny przychód?

Spółka, która otrzymuje poręczenie swoich zobowiązań od podmiotu powiązanego i płaci temu podmiotowi wynagrodzenie za otrzymane poręczenie może zaliczyć poniesioną opłatę do kosztów podatkowych. Kwestia ta nie budzi wątpliwości wśród podatników i ugruntowana jest jednolitą linią interpretacyjną i orzeczniczą przez… Czytaj więcej »

, , ,