Opodatkowanie PON części technicznych elektrowni wiatrowych coraz bliżej

Wczoraj (7 czerwca 2018 r.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poza kwestiami związanymi z regulacją różnych obszarów działalności OZE, ustawa ostatecznie wyjaśnia również wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni… Czytaj więcej »

, ,

Czy budynek rzeczywiście nie może już być budowlą? Kilka słów o PON i wyroku TK

W ostatnich dniach pojawiło się uzasadnienie pisemne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15), który niewątpliwie wywrze znaczny wpływ na wykładnię kluczowych przepisów podatku od nieruchomości tj. definicji budynku i budowli. Kwestia jest o tyle… Czytaj więcej »

, ,

Eksperymenty w podatku od nieruchomości

Dla wszystkich przedsiębiorców opłacających podatek od nieruchomości (PON) od lat znany jest problem z prawidłowym ustaleniem podstawy opodatkowania. Sprowadza się on zasadniczo do trudności w określeniu, który składnik majątku jest opodatkowany PON, a jeżeli już jest – to czy traktować… Czytaj więcej »

, , , , ,

Farmy wiatrowe – w którą stronę wieje wiatr?

Dziś elektrownie wiatrowe opodatkowane są podatkiem od nieruchomości raczej tylko w części „budowlanej” (tej wartej najmniej). Są jednak plany by to zmienić i uczynić całą elektrownię wiatrową „budowlą”. Projekt ustawy nasuwa jednak znaczące wątpliwości interpretacyjne. W ostatnich dniach w Sejmie… Czytaj więcej »

, , , , ,