Grunty z infrastrukturą energetyczną dla potrzeb PON nie będą już związane z działalnością gospodarczą

W ostatnich dniach do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Celem nowelizacji jest usunięcie wątpliwości dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości gruntów, przez które przebiegają… Czytaj więcej »

Opodatkowanie PON części technicznych elektrowni wiatrowych coraz bliżej

Wczoraj (7 czerwca 2018 r.) Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Poza kwestiami związanymi z regulacją różnych obszarów działalności OZE, ustawa ostatecznie wyjaśnia również wątpliwości interpretacyjne dotyczące opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni… Czytaj więcej »

, ,

Czy budynek rzeczywiście nie może już być budowlą? Kilka słów o PON i wyroku TK

W ostatnich dniach pojawiło się uzasadnienie pisemne wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 48/15), który niewątpliwie wywrze znaczny wpływ na wykładnię kluczowych przepisów podatku od nieruchomości tj. definicji budynku i budowli. Kwestia jest o tyle… Czytaj więcej »

, ,

Eksperymenty w podatku od nieruchomości

Dla wszystkich przedsiębiorców opłacających podatek od nieruchomości (PON) od lat znany jest problem z prawidłowym ustaleniem podstawy opodatkowania. Sprowadza się on zasadniczo do trudności w określeniu, który składnik majątku jest opodatkowany PON, a jeżeli już jest – to czy traktować… Czytaj więcej »

, , , , ,